Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 12:39:46 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10227Tiêu đề: Một số bài điện cần giúp
Gửi bởi: thanhcoibg trong 12:39:46 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1
Đặt điện áp xoay chiều u=[tex]220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex]
t)V (t tính bằng giây)
vào 2 đầu đoạn mạch R=100(om) , L=318,3(mH) và tụ điện C=15,92[tex]x10^{-6}[/tex](F) mắc nối tiếp .Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng  cho mạch bằng .
A.20 ms    B.17,5 ms    C.12,5 ms   D. 15 ms
Câu 2
Hai tụ điện C1=3Co , C2=6Co mắc nối tiếp.Nối hai đầu bộ tụ với pin có suất điện động E=3V để nạp cho các tụ rồi ngắt ra và nối với cuộn dây thuần cảm L tạo thành mạch dao động điện tự do . Tại thời điểm dòng điện qua cuộn dây có độ lớn bằng một nửa giá trị dòng điện cực đại thì người ta nối tắt hai cực của tụ C1. Điện áp cực đại trên tụ C2 củă mạch dao động sau đó là
A.[tex]\frac{\sqrt{6}}{2}[/tex]

B.1.5
C.2
D.3
Câu 3
Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưói điện áp hiệu điện thế 20kV , hiệu suất H1=80% . Biết rằng công suất truyền tải đến nơi tiêu thụ là không đổi , muốn hiệu suất trong quá trình H2=95 % thì ta phẳi
A .tẳng U len đến 36.75kV (đáp án đúng) Vì sao va.y sao không phải là 40Kv
Câu 4
Kí hiệu T1,T2 lần luợt là chu kỳ biến đổi của dòng điện xoay chiều và công suất toả nhiệt tức thời của dòng điện đó . Ta có mối quan hệ
A.T1=T2     B. T1=2T2          C. T1<T2     D.T1=4T2
Câu 5
Một tụ điện C biến thiên . nối tiếp với điện trở R=[tex]10\sqrt{3}[/tex]
 và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=0,2/pi(H) trong mạch điện xoay chiều có tần số của dòng điện là 50 HZ. Để cho điện áp hiệu dụng của đoạn mạch là R nối tiếp C là U(RC) max thì điện  dung C phải có giá trị sao cho dung kháng bằng.
A.20(om)  B.30   C.40   D.35
Tiêu đề: Trả lời: cau 4
Gửi bởi: machtritin trong 01:08:30 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 4
Kí hiệu T1,T2 lần luợt là chu kỳ biến đổi của dòng điện xoay chiều và công suất toả nhiệt tức thời của dòng điện đó . Ta có mối quan hệ
A.T1=T2     B. T1=2T2          C. T1<T2     D.T1=4T2
[/quote
i=Iocos(wt+phi)
p=R.i2
dùng công thức hạ bậc (lượng giác) biến đổi cos bình phương, xuất hiện cos(2wt+2phi) (tương tự như khi đã làm với thế năng của dao động điều hòa)
p biến thiên điều hòa với tần số góc gấp đôi, tần số gấp đôi, chu kỳ giảm đi một nửa
đáp án B.


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 03:39:15 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 1
Đặt điện áp xoay chiều u=[tex]220\sqrt{2}cos(100\pi t)[/tex]
t)V (t tính bằng giây)
vào 2 đầu đoạn mạch R=100(om) , L=318,3(mH) và tụ điện C=15,92[tex]x10^{-6}[/tex](F) mắc nối tiếp .Trong một chu kì khoảng thời gian điện áp 2 đầu đoạn mạch sinh công dương cung cấp điện năng  cho mạch bằng .
A.20 ms    B.17,5 ms    C.12,5 ms   D. 15 ms
http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9392


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:20:19 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
câu 2. Lời giải của thầy Ngulau http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=6791


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:27:21 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
câu 3. 40kV là đúng r


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài điện cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 04:39:23 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
câu 5. Câu này phải biến đổi hơi dài.
Nếu bạn lười biến đổi thì dùg cách sau
ZL=20
URC^2 =U ^2. (R^2 +ZC^2)/(R^2 +(ZL-ZC)^2)
Viết bt (R^2 +ZC^2)/(R^2 +(ZL-ZC)^2) trên mt, sd chức năng CALC để lần lượt thử các giá trị của Zc xem cái nào max. Đ.án 30 ôm