Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: khaikull trong 10:48:33 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10218Tiêu đề: mọi người giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: khaikull trong 10:48:33 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1) thực hiện giao thoa đối với ánh sáng có bước sóng từ 0.4.10^-6 m đến 0.75.10^-6 m
. i=0.5mm. D=1m. số vân sáng đơn sắc trùng nhau tại điểm M cách vân trung tâm 4mm là (ĐÁ 3)

2)một con lắc lò xo gồm 1 vật m có khối lượng  m=200g, lò xo khối lượng ko đáng kể, k=80N/m. đặt trên mặt sàn nằm ngang, Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn là 3cm và truyền cho nó 1 vận tốc là v= 80cm/s. g=10m/s. Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là (Đá 0.05)

mọi người thông cảm hôn nay mạng lag nên e ko dùng được khung soạn thảo


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: ankenz trong 11:21:04 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1) thực hiện giao thoa đối với ánh sáng có bước sóng từ 0.4.10^-6 m đến 0.75.10^-6 m
. i=0.5mm. D=1m. số vân sáng đơn sắc trùng nhau tại điểm M cách vân trung tâm 4mm là (ĐÁ 3)

2)một con lắc lò xo gồm 1 vật m có khối lượng  m=200g, lò xo khối lượng ko đáng kể, k=80N/m. đặt trên mặt sàn nằm ngang, Người ta kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng 1 đoạn là 3cm và truyền cho nó 1 vận tốc là v= 80cm/s. g=10m/s. Do có lực ma sát nên vật dao động tắt dần, sau khi thực hiện được 10 dao động vật dừng lại. Hệ số ma sát giữa vật và sàn là (Đá 0.05)

mọi người thông cảm hôn nay mạng lag nên e ko dùng được khung soạn thảo
câu 2:số lần vật gia động được trước khi dừng [tex]N=\frac{A}{\Delta A}=\frac{KA}{4\mu mg}=\frac{\omega ^{2}A}{4\mu g}[/tex]

từ đó suy ra [tex]\mu =\frac{\omega ^{2}A}{N4g}[/tex]
Câu 1:
ta có [tex]x=ki=\frac{k\lambda D }{a} --> k=\frac{xa}{\lambda D}[/tex]
thế giá trị lamba vào được 2,67<=k<=5
vậy có 3 giá trị 3,4,5


Tiêu đề: Trả lời: mọi người giúp bài giao thoa sóng
Gửi bởi: L.Lawliet trong 11:58:38 PM Ngày 01 Tháng Tư, 2013
lâu lâu có bài Lý trong đống Hóa hẫng vãi _ _!