Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: blueblue55555 trong 10:07:32 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10215Tiêu đề: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: blueblue55555 trong 10:07:32 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng A B cách nhau 20cm, dđ theo phuu7o7ng thằng đứng với pt xA=2cos(40IIt) (mm) và xB=-2cos(40IIt) (mm). Biết v = 10cm/s. Xét hình thoi AMBN thuộc mặt thoáng chất lỏng AM=16cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MB là
A.18          B.16               C.20               D.14

2.Trên mặt nc có 2 nguồn sóng cùng tần số f=100Hz cùng pha và cách nhau 24cm. v=1.2m/s. M là điểm trên mặt nc cách N 9cm (N là trung diểm của đoạn thang nối 2 nguồn ). Số điểm trên đoạn MN dđ cùng pha với 1 trong 2 nguồn là
A.10           B.6          C.13               D.3

3.Một sợi dây AB dài 1m đầu A cố định đầu B gắn với 1 cần rung có tần số f thay đổi dc. B dc coi là nút. Ban đầu trên dây có sóng dừng , khi tăng tần số thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây tính theo m/s
A.12          B.10               C.15                D.30


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:43:44 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng A B cách nhau 20cm, dđ theo phuu7o7ng thằng đứng với pt xA=2cos(40IIt) (mm) và xB=-2cos(40IIt) (mm). Biết v = 10cm/s. Xét hình thoi AMBN thuộc mặt thoáng chất lỏng AM=16cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MB là
A.18          B.16               C.20               D.14
Câu 1. AMNB là hình thoi?Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:47:28 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
2.Trên mặt nc có 2 nguồn sóng cùng tần số f=100Hz cùng pha và cách nhau 24cm. v=1.2m/s. M là điểm trên mặt nc cách N 9cm (N là trung diểm của đoạn thang nối 2 nguồn ). Số điểm trên đoạn MN dđ cùng pha với 1 trong 2 nguồn là
A.10           B.6          C.13               D.3
Câu 2. Xem M thuộc trung trực AB.
Gọi I là điểm thuộc MN.
Vì I cùng pha với nguồn nên:[tex]\Delta \varphi  = dI = k\lambda[/tex]
Mà [tex]12\leq d_{I}\leq 15[/tex]
Suy ra k = 10,11,12. Có 3 điểm. đáp án D


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 11:03:30 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
3.Một sợi dây AB dài 1m đầu A cố định đầu B gắn với 1 cần rung có tần số f thay đổi dc. B dc coi là nút. Ban đầu trên dây có sóng dừng , khi tăng tần số thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây tính theo m/s
A.12          B.10               C.15                D.30
Gọi n là số bụng sóng ban đầu, ta có:
[tex]f=\frac{v.n}{2l}[/tex] (1)
Sau khi tăng thêm 5 nút ta có:
[tex]f+30=\frac{v.(n+5)}{2l}[/tex] (2)
Lấy (2) - (1) suy ra v = 12m/s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: khaikull trong 11:08:18 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
2.Trên mặt nc có 2 nguồn sóng cùng tần số f=100Hz cùng pha và cách nhau 24cm. v=1.2m/s. M là điểm trên mặt nc cách N 9cm (N là trung diểm của đoạn thang nối 2 nguồn ). Số điểm trên đoạn MN dđ cùng pha với 1 trong 2 nguồn là
A.10           B.6          C.13               D.3
Câu 2. Xem M thuộc trung trực AB.
Gọi I là điểm thuộc MN.
Vì I cùng pha với nguồn nên:[tex]\Delta \varphi  = dI = k\lambda[/tex]
Mà [tex]12\leq d_{I}\leq 15[/tex]
Suy ra k = 10,11,12. Có 3 điểm. đáp án D

 câu này mk nghĩ tney
vì khung sợn thảo đang lỗi  nên mk viết lời zay.
lamda=120/100=1.2
ta có -9/1.2 - 0.5 < k <9/2-1.5
nên  -7<k<7 vậy có 13 điểm

mọi người xem ùi cho ý kiến


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: machtritin trong 11:10:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
3.Một sợi dây AB dài 1m đầu A cố định đầu B gắn với 1 cần rung có tần số f thay đổi dc. B dc coi là nút. Ban đầu trên dây có sóng dừng , khi tăng tần số thêm 30 Hz thì số nút tăng thêm 5 nút. Tốc độ truyền sóng trên dây tính theo m/s
A.12          B.10               C.15                D.30

l=k.lambda/2 =kv/2f =(k+5)v/2(f+30)

suy ra: kv/2 = lf
          (k+5)v/2 = l(f+30)
trừ 2 phương trình:
          5v/2 = 30l
thay l = 1m ta được v = 12m/s.
đáp án A.[/quote]


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: machtritin trong 11:54:34 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng A B cách nhau 20cm, dđ theo phuu7o7ng thằng đứng với pt xA=2cos(40IIt) (mm) và xB=-2cos(40IIt) (mm). Biết v = 10cm/s. Xét hình thoi AMBN thuộc mặt thoáng chất lỏng AM=16cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MB là
A.18          B.16               C.20               D.14
2 nguồn ngược pha nên trung trực là cực tiểu.
2 đường chéo AB và MN của hình thoi vuông góc nhau. suy ra M nằm trên đường trung trực của AB.
CÁCH 1: TÌM TỔNG SÔ CỰU ĐẠI TRÊN AB (là bài toán quen thuộc) ,rồi chia 2 được đáp số

          f=20Hz
          lamda=0,5 cm
          L/lamda =40
          -40<k+1/2 <40
          suy ra k = -40, ....,39
         có tất cả 80 cực đại trên AB
         có tất cả 80 đường cực đại (nhánh hyberbol) trên mặt nước, nằm đối xứng nhau qua đường trung trực
(nhắc lại đường trung trực là cực tiểu)
rõ ràng chúng có 40 giao điểm với MB, dĩ nhiên không có giao điểm nào trùng với M hoặc B
đáp số là ... 40 cục đại trên MB
hix không có đáp án rồi. chán ghê!
CÁCH 2: XÉT HIỆU ĐƯỜNG ĐI d2-d1 tại 2 đầu mút là M và B.
với nhận xét 2 đường chéo hình thoi vuông góc nhau tại trung điểm mỗi đường thì MN là đường trung trực.
cho dù hình thoi kiểu gì đi chăng nữa thì MB = MA hay d2=d1,
d2-d1= 0 =(k+0,5)lamda suy ra k = -0,5.
còn đối vối đầu mút B thì d2=BB=0, d1=BA=20cm , d2-d1 = -20cm = (k+0,5)lamda suy ra k = -40,5
mà k nguyên suy ra k = -1,...-40 có 40 giá trị
nên có 40 cực đại trên BM cần tìm.
lại vẫn không có đáp án. hix xin lỗi nha!
pài này cứ tưởng giải ra
giả ra không được bun ơi là bùn
       
         


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: machtritin trong 12:06:53 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012


2.Trên mặt nc có 2 nguồn sóng cùng tần số f=100Hz cùng pha và cách nhau 24cm. v=1.2m/s. M là điểm trên mặt nc cách N 9cm (N là trung diểm của đoạn thang nối 2 nguồn ). Số điểm trên đoạn MN dđ cùng pha với 1 trong 2 nguồn là
A.10           B.6          C.13               D.3

NA=12cm
NM = 9cm
MA = 15cm (pitago)
gọi I là một điểm trên đoạn MN. để I dao động cùng pha với A thì d= IA =klamda.
lamda = 1,2cm
cho I chay từ N đến M thì d chạy từ 12cm đến 15cm
nên k. lamda chạy từ 12 đến 15cm
suy ra k chạy từ 10 đến 12,5
mà k nguyên, k= 10,11,12
(lấy luôn k =10, nghĩa là trung điểm N của AB dao động cùng pha với A, dễ dàng kiểm tra)
đáp số là 3 điểm trên MN cùng pha A
đáp án D.


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em ba bài sóng cơ !!!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:30:00 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1.Ở mặt thoáng chất lỏng có 2 nguồn sóng A B cách nhau 20cm, dđ theo phuu7o7ng thằng đứng với pt xA=2cos(40IIt) (mm) và xB=-2cos(40IIt) (mm). Biết v = 10cm/s. Xét hình thoi AMBN thuộc mặt thoáng chất lỏng AM=16cm. Số điểm dđ với biên độ cực đại trên đoạn MB là
A.18          B.16               C.20               D.14
Câu 1. AMNB là hình thoi?
Già rồi thì phải, đề cho hình thoi AMBN mà nhìn sao lại ra AMNB thành ra mới tô đỏ cho blue
Thực ra dạng toán này cũng giải nhiều rồi. Để tìm số vân cực đại trên MB ta xét:
[tex]\Delta d_{M}\leq (k+0,5)\lambda \leq \Delta d_{A}[/tex] (2 nguồn ngược pha)
- 0,5 < = k<=39,5.
Suy ra có 40 điểm cực đại trên MB????
Đề sai chăng? Kiểm tra lại  nhe1