Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 09:49:01 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10214Tiêu đề: Một bài toán về mau nguyen tu bo cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:49:01 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức 13,6?n^2 (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về mau nguyen tu bo cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:13:37 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức 13,6?n^2 (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.
http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10143.msg46364#msg46364