Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Nguyễn Văn Đức trong 08:41:33 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10213Tiêu đề: Một bài toán về con lắc lo xo cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 08:41:33 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g treo vào 1 lò xo k=50m/s. Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài lo=30m thì thả nhẹ. dao động theo phương thẳng đứng đến lúc lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại thì B tách ra chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắc lo xo cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 09:13:27 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g treo vào 1 lò xo k=50m/s. Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài lo=30m thì thả nhẹ. dao động theo phương thẳng đứng đến lúc lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại thì B tách ra chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là

l0 có phải là chiều dài tự nhiên k ak


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắc lo xo cần giải đáp
Gửi bởi: Nguyễn Văn Đức trong 09:16:31 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
co ạ


Tiêu đề: Trả lời: Một bài toán về con lắc lo xo cần giải đáp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:01:08 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g treo vào 1 lò xo k=50m/s. Nâng 2 vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài lo=30m thì thả nhẹ. dao động theo phương thẳng đứng đến lúc lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực đại thì B tách ra chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là
khi mắc 2 vật đồg thời, biên độ là A = denta l0=  (mA + mB)g/K =6cm(do biên trên là vtrí lò xo k biến dạng )
khi tháo vật B ra, vtrí cb mới cách lò xo dãn mA.g/K =2 cm.vậy biên độ của dđ lúc này là 6 x 2 -2 =10 cm. Hay tại vtrí biên trên lò xo sẽ nén 10-2 =8cm.
Chiều dài cực tiểu l min = 30 -8=22 cm