Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: pluplu trong 05:56:43 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10210Tiêu đề: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 05:56:43 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 căn 2   lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc π/2 . Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L?
      A. 100 V.         B. 100căn 2            C. 100căn 3           D. 120 V.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 08:46:40 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Em vẽ giản đồ vecto.
Từ giản đồ ta có: [tex]U_{MB}^{'}=2\sqrt{2} U'_{R}[/tex]
Kết hợp [tex]U^{2}_{AB}=U'^{2}_{R}+U'_{MB}[/tex]
Suy ra [tex]U'_{MB}=50V[/tex]
Từ đó suy ra UMB = 100 căn 2.
Nếu ko rõ thì nhắn tin để tôi nói thêm.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:27:25 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Em vẽ giản đồ vecto.
Từ giản đồ ta có: [tex]U_{MB}^{'}=2\sqrt{2} U'_{R}[/tex]
Kết hợp [tex]U^{2}_{AB}=U'^{2}_{R}+U'_{MB}[/tex]
Suy ra [tex]U'_{MB}=50V[/tex]
Từ đó suy ra UMB = 100 căn 2.
Nếu ko rõ thì nhắn tin để tôi nói thêm.
Nhầm xíu, UR = 100 căn 2 chứ không phải UMB.


Tiêu đề: Trả lời: Bài điện cần giúp đỡ
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 01:15:50 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi 150 V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Biết sau khi thay đổi độ tự cảm L thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2 căn 2   lần và dòng điện trong mạch trước và sau khi thay đổi lệch pha nhau một góc π/2 . Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM khi chưa thay đổi L?
      A. 100 V.         B. 100căn 2            C. 100căn 3           D. 120 V.
UMB là ULC
Ta có: [tex]sin|(\varphi_1)|=|ULC|/U và sin|(\varphi_2)|=|U'LC|/U[/tex]
[tex]==> sin(\varphi_2)/sin(\varphi_1)=2\sqrt{2}[/tex]
Mặt khác |\varphi_2|+|\varphi_1|=90
[tex]==> tan|(\varphi_2)|=2\sqrt{2}[/tex]
[tex]==> cos|(\varphi_2)|=UR/U ==> UR=U.cos(\varphi_2)=150.2\sqrt{2}/3=100\sqrt{2}[/tex]
(NHìn hình như công thức không có miếng nào thế)
Xem hình nhé