Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kị sĩ tài ba trong 04:26:50 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10209Tiêu đề: 1 sợi dây dao động đàn hồi AB có AB=n.lamda/2
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 04:26:50 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
1 sợi dây dao động đàn hồi AB có AB=n.lamda/2. ta lấy điểm S trên dây thỏa mãn SB=9.75lamda
Nguồn S dao động x=asin(10pi.t)
V=1m/s
Điểm M gần B nhất có pt x=asin(10pi.t) cách B một khoảng nhỏ nhất là d
Hỏi d=?
A.02
B.0.3
C.7/30
D.1/6

mong các thầy giúp!


Tiêu đề: Trả lời: 1 sợi dây dao động đàn hồi AB có AB=n.lamda/2
Gửi bởi: Emilycathy trong 09:57:34 PM Ngày 17 Tháng Chín, 2012


trọng nam kinh nữ   >:(
phương trình dao động của M và S giống nhau nên M cách S số nguyên lần bước sóng, vậy điểm M gần B nhất cách B d=0.75 bước sóng ( do B là 1 đầu mút nên không thể cách B 0.25 bước sóng được ).
omega=10pi suy ra T=0.4, v=1, nên lamda=0.4
vậy d=0.3 m