Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Pjn0kjr0 trong 12:38:34 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10208Tiêu đề: giúp tớ câu điện
Gửi bởi: Pjn0kjr0 trong 12:38:34 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
cho mạch AB gồm đoạn AM chứa R, MN chứa tụ C và NB chứa cuộn dây. Đặt vào U=120căn3 không đổi, f=50Hz, thì đo đc UMB=120, uAN lệch pha pi/2 uMB, đồng thời uAB lệch pha pi/3 với uAN. Công suất tiêu thụ của mạch khi đó 360W. Nếu nối tắt 2 đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ đoạn mạch =? Đáp số 540

cảm ơn mọi ng`  :)


Tiêu đề: Trả lời: giúp tớ câu điện
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 07:31:31 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
cho mạch AB gồm đoạn AM chứa R, MN chứa tụ C và NB chứa cuộn dây. Đặt vào U=120căn3 không đổi, f=50Hz, thì đo đc UMB=120, uAN lệch pha pi/2 uMB, đồng thời uAB lệch pha pi/3 với uAN. Công suất tiêu thụ của mạch khi đó 360W. Nếu nối tắt 2 đầu cuộn dây thì công suất tiêu thụ đoạn mạch =? Đáp số 540

cảm ơn mọi ng`  :)