Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: arsenal2011 trong 12:16:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10207Tiêu đề: Giao thoa khe Y-âng cần giúp
Gửi bởi: arsenal2011 trong 12:16:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng [tex]S_{1},S_{2}[/tex] cách nhau [tex]a=0,5mm[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng chứa 2 khe , bước sóng ánh sáng thí nghiệm [tex]\lambda =600nm[/tex].Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] [tex]1m[/tex] và cách đều 2 khe. Cho khe S bắt đầu dao động điều hoà theo phương song song với màn và vuông góc với 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] với biên độ [tex]1mm[/tex], chu kì [tex]4s[/tex]. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu kể từ lúc S bắt đầu dao động thì cường độ sáng tại O ( O là giao điểm của đường trung trực [tex]S_{1},S_{2}[/tex] và màn) chuyển từ cực đại sang cực tiểu:
[tex]A.1/12s[/tex]
[tex]B.1s[/tex]
[tex]C.1/3s[/tex]
[tex]D.1/2s[/tex]
Tiêu đề: Trả lời: Giao thoa khe Y-âng cần giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 07:52:45 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe I-âng [tex]S_{1},S_{2}[/tex] cách nhau [tex]a=0,5mm[/tex], màn quan sát cách mặt phẳng chứa 2 khe , bước sóng ánh sáng thí nghiệm [tex]\lambda =600nm[/tex].Khe S cách mặt phẳng chứa 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] [tex]1m[/tex] và cách đều 2 khe. Cho khe S bắt đầu dao động điều hoà theo phương song song với màn và vuông góc với 2 khe [tex]S_{1},S_{2}[/tex] với biên độ [tex]1mm[/tex], chu kì [tex]4s[/tex]. Hỏi sau khoảng thời gian ngắn nhất bao nhiêu kể từ lúc S bắt đầu dao động thì cường độ sáng tại O ( O là giao điểm của đường trung trực [tex]S_{1},S_{2}[/tex] và màn) chuyển từ cực đại sang cực tiểu:
[tex]A.1/12s[/tex]
[tex]B.1s[/tex]
[tex]C.1/3s[/tex]
[tex]D.1/2s[/tex]k biết bài này số liệu đúng k nhưng em k thể ra tròn như đ.an' đc.
i = lamda.D/a = 1,2.D
O là vân tối khi chỉ khi hệ vân dịch 1đoạn x=i /2 =0,6.D
vậy để nguồn là 1 vân tối thì S phải dịch 1đoạn y =x.d /D =0,6 mm
đến đây tr thành bài toán, tìm tgian ngắn nhất tới vtrí có ly độ 0,6mm.