Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangphuc94 trong 11:59:25 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10206Tiêu đề: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 11:59:25 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u =Ucăn2cos(100pit)(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng
A. 2/can5


Tiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu khó
Gửi bởi: traugia trong 12:19:49 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u =Ucăn2cos(100pit)(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Khi nối tắt tụ C thì điện áp hiệu dụng trên điện trở R tăng 2 lần và dòng điện trong hai trường hợp này vuông pha nhau. Hệ số công suất của đoạn mạch lúc sau bằng
A. 2/can5
Điện áp hiệu dụng trên R tăng 2 lần khi nối tắt tụ C <=> tổng trở của mạch giảm 2 lần
 => [tex]R^{2} +(Z_{L} - Z_{C})^{2} = 4R^{2} +4Z_{L}^{2} <=> 3R^{2} +3Z_{L}^{2}=Z_{C}^{2} - 2Z_{L}Z_{C}[/tex] (1)
Dòng điện trong hai trường hợp vuông pha :
      [tex]tan\varphi _{1}tan\varphi _{2} = -1 <=> R^{2} = Z_{C}Z_{L} - Z^{2}_{L}[/tex] (2)
Từ (1) và (2) ta có:
     [tex]Z_{C}=5Z_{L}[/tex]  và [tex]R=2Z_{L}[/tex] (3)
Hệ số công suất của mạch lúc sau là: [tex]cos\varphi = \frac{R}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex] (4)
Thế (3) vào (4) ta được : [tex]cos\varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}[/tex]