Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 11:44:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10205Tiêu đề: Một bài nguyên tử Bo cần giúp đở
Gửi bởi: revo450 trong 11:44:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro xác định theo công thức En=-E0/n^2. Tí số bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hydro là:
A. 4n/(4n-1)       B. (n+1)^2/(n+1)       C. (n+1)^2/(n-1)       D. 4n/(2n+1)Tiêu đề: Trả lời: Một bài nguyên tử Bo cần giúp đở
Gửi bởi: Quang Dương trong 04:17:55 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Cho biết các mức năng lượng ở các trạng thái dừng của nguyên tử Hydro xác định theo công thức En=-E0/n^2. Tí số bước sóng lớn nhất và bước sóng nhỏ nhất trong các dãy Laiman, Banme, Pasen của quang phổ Hydro là:
A. 4n/(4n-1)       B. (n+1)^2/(n+1)       C. (n+1)^2/(n-1)       D. 4n/(2n+1)Gọi En là mức năng lượng thấp nhất tương ứng cho mỗi dãy .
Bước sóng lớn nhất của mỗi dãy được xác định bởi :

[tex]\frac{hc}{\lambda _{max}} = E_{n+1} - E_{n}[/tex]

Bước sóng nhỏ nhất của mỗi dãy được xác định bởi :

[tex]\frac{hc}{\lambda _{min}} = E_{oo} - E_{n}[/tex]

Lập tỉ số ta được : [tex]\frac{\lambda _{max}}{\lambda _{min}} = \frac{(n+1)^{2}}{2n+1}[/tex]