Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: hoangphuc94 trong 11:33:38 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10204Tiêu đề: dong điên xoay chieu
Gửi bởi: hoangphuc94 trong 11:33:38 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
em vẽ giản đồ vecto ra rồi mà vẫn kh giải được. mong các thay giải chi tiêt cho em. em cảm ơn nhiêu.
 Câu 12: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 Ω mắc nối tiếp với       cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u =60 6 cos(100   t)(V ) . Dòng điện trong mạch lệch pha   /6 so với u và lệch pha  /3
 so với ud. Điện trở hoạt động của cuộn dây có giá trị
 A. 30 Ω. B. 10 Ω. C. 15 Ω. D. 17,3 Ω


Tiêu đề: Trả lời: dong điên xoay chieu
Gửi bởi: traugia trong 12:06:03 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
em vẽ giản đồ vecto ra rồi mà vẫn kh giải được. mong các thay giải chi tiêt cho em. em cảm ơn nhiêu.
 Câu 12: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30 Ω mắc nối tiếp với       cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u =60 6 cos(100   t)(V ) . Dòng điện trong mạch lệch pha   /6 so với u và lệch pha  /3
 so với ud. Điện trở hoạt động của cuộn dây có giá trị
 A. 30 Ω. B. 10 Ω. C. 15 Ω. D. 17,3 Ω

Dựa vào giản đồ véc tơ ta có: UL = Usin30= [tex]30\sqrt{6} V[/tex]
  => Ud = UL /sin60 = [tex]60\sqrt{2} V[/tex]
=> Ur = Ud cos60 = [tex]30\sqrt{2} V[/tex]
Mà : UR+Ur = Ucos30 <=> UR = [tex]60\sqrt{2} V[/tex]
=> Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là: I = UR/R = [tex]2\sqrt{2} A[/tex]
=> Điện trở hoạt động của cuộn dây là : r =  Ur/I = 15 ôm