Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 09:56:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10199Tiêu đề: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: thesea trong 09:56:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
"Hai vật cùng xuất phát từ gốc tọa độ A và bắt đầu cùng dao động điều hòa cùng chiều và cùng biên độ trên trục Ox, nhưng tỉ số chu kì dao động bằng n. Tỉ số vận tốc của hai vật khi chúng gặp nhau là

A. Không xác định được      B. căn bậc 2 của n     C.1/n                     D. n bình phương."
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ em. Em cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Một bài dao động cơ cần giải đáp
Gửi bởi: traugia trong 10:38:47 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
"Hai vật cùng xuất phát từ gốc tọa độ A và bắt đầu cùng dao động điều hòa cùng chiều và cùng biên độ trên trục Ox, nhưng tỉ số chu kì dao động bằng n. Tỉ số vận tốc của hai vật khi chúng gặp nhau là

A. Không xác định được      B. căn bậc 2 của n     C.1/n                     D. n bình phương."
Nhờ thầy cô và các bạn giúp đỡ em. Em cảm ơn
Khi hai vật gặp nhau thì li độ của chúng có giá trị bằng nhau :
   Ta có : [tex]A^{2} = x^{2} +\frac{v_{1}^{2}}{\omega _{1}^{2}}[/tex]
              [tex]A^{2} = x^{2} +\frac{v_{2}^{2}}{\omega _{2}^{2}}[/tex]
=> [tex]\frac{v_{1}}{v_{2}} = \frac{\omega _{2}}{\omega _{1}} = \frac{T_{1}}{T_{2}} = \frac{1}{n}[/tex]