Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 08:50:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10195Tiêu đề: Giải thích giúp câu lí thuyết sóng dừng
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 08:50:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Các khoảng bằng nhau
Những điểm nào ngược pha cùng pha??????


Tiêu đề: Trả lời: Giải thích giúp câu lí thuyết sóng dừng
Gửi bởi: halminton trong 08:54:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Đối với sóng dừng
*Các điểm trên cùng một bó sóng dao động cùng pha
* 2 điểm trên 2 bó sóng liên tiếp nhau dao động ngược pha