Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: vanlovehang trong 08:43:22 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10194Tiêu đề: một bài máy biến áp cần giúp đỡ!
Gửi bởi: vanlovehang trong 08:43:22 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp lí tưởng gồm 1 cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có N1= 1320 vòng, điện áp U1=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2=10V, I2=0.5A. Cuộn thứ cấp 2 có N3=25 vòng. I3=1.2A. cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là?
giúp em với!


Tiêu đề: Trả lời: một bài máy biến áp cần giúp đỡ!
Gửi bởi: Hà Văn Thạnh trong 09:02:22 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp lí tưởng gồm 1 cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có N1= 1320 vòng, điện áp U1=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2=10V, I2=0.5A. Cuộn thứ cấp 2 có N3=25 vòng. I3=1.2A. cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là?
giúp em với!
U1/U3=N1/N3 ==> U3=25/6(V)
U1I1=U2I2+U3I3 ==> I1=1/22(A)


Tiêu đề: Trả lời: một bài máy biến áp cần giúp đỡ!
Gửi bởi: traugia trong 09:50:02 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Máy biến áp lí tưởng gồm 1 cuộn sơ cấp và 2 cuộn thứ cấp. Cuộn sơ cấp có N1= 1320 vòng, điện áp U1=220V. Cuộn thứ cấp thứ nhất có U2=10V, I2=0.5A. Cuộn thứ cấp 2 có N3=25 vòng. I3=1.2A. cường độ dòng điện qua cuộn sơ cấp là?
giúp em với!
U1/U3=N1/N3 ==> U3=25/6(V)
U1I1=U2I2+U3I3 ==> I1=1/22(A)
Thầy ơi ! Em chưa hiểu chỗ này ạ ! U1/U3=N1/N3 ==> U3=25/6(V)
Em tưởng là từ thông do cuộn sơ cấp sinh ra được chia sẻ qua hai cuộn thứ cấp chứ ạ ! nghĩa là :
       [tex]\frac{U1}{N1}=\frac{U_{2}+U_{3}}{N_{2}+N_{3}}[/tex]