Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: kị sĩ tài ba trong 06:27:49 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10187Tiêu đề: sóng và điểm gần nhất ()
Gửi bởi: kị sĩ tài ba trong 06:27:49 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
1 sợi dây dao động đàn hồi AB có AB=n.lamda/2. ta lấy điểm S trên dây thỏa mãn SB=9.75lamda
Nguồn S dao động x=asin(10pi.t)
V=1m/s
Điểm M gần B nhất có pt x=asin(10pi.t) cách B một khoảng nhỏ nhất là d
Hỏi d=?
A.02
B.0.3
C.7/30
D.1/6


Tiêu đề: Trả lời: sóng và điểm gần nhất ()
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 06:48:26 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
1 sợi dây dao động đàn hồi AB có AB=n.lamda/2. ta lấy điểm S trên dây thỏa mãn SB=9.75lamda
Nguồn S dao động x=asin(10pi.t)
V=1m/s
Điểm M gần B nhất có pt x=asin(10pi.t) cách B một khoảng nhỏ nhất là d
Hỏi d=?
A.02
B.0.3
C.7/30
D.1/6
mình làm thế này:lamda = v. T = 100. 2 : 10 = 20cm
 S và M cùng phương trình nên  M và S cách nhau "n. lamda".mà SB = 9,75 lamda nên MS = 9lamda
                       => MB = 0,75lamda = 0,75. 20 = 15cm