Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 06:04:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10186Tiêu đề: Con lắc đơn!
Gửi bởi: Mr0 trong 06:04:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Con lắc đơn gồm sợi dây l=1m, quả cầu m=100g và mang điện q= 2.10-5C đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang, E=5.104 V/m. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng theo chiều vecto cường độ điện trường sao cho dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 54o rồi buông nhẹ. g=10m/s2. Tốc độ của vật khi qua VTCB là:
A. 0,5m/s
B. 2,87m/s
C. 0,73m/s
D. 0,59m/s


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc đơn!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:29:46 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Con lắc đơn gồm sợi dây l=1m, quả cầu m=100g và mang điện q= 2.10-5C đặt trong điện trường đều có vecto cường độ điện trường hướng theo phương ngang, E=5.104 V/m. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng theo chiều vecto cường độ điện trường sao cho dây treo lệch với phương thẳng đứng góc 54o rồi buông nhẹ. g=10m/s2. Tốc độ của vật khi qua VTCB là:
A. 0,5m/s
B. 2,87m/s
C. 0,73m/s
D. 0,59m/s
lực điện trg gây ra 1 gia tốc theo p.ngang là a =qE /m=10, khi này vật có vtcb mới hợp vs p.thẳg đứg góc anpha. Ta có
tan anpha = a /g => anpha =pi /4
Gja tốc tổng hợp gây ra là g' = căn (g^2 + a ^2)=10căn2 => omega ' =căn g'/l
vmax=A.ômega =anpha0.l.omega ' = (0,3pi - anpha ).l.omega'
với 0,3pi rad = 54 độ.
=>v max =0,59m/s