Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: revo450 trong 06:02:43 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10185Tiêu đề: quang phô hidro cần giúp đở
Gửi bởi: revo450 trong 06:02:43 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô En = -13,6/n2 (eV); với n = 1, 2, 3... Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển động lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là
A. 2,4 eV.   B. 1,2 eV.   C. 10,2 eV.   D. 3,2 eV.

em chưa biết đáp án
 em chân thàn cảm ơn cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: quang phô hidro cần giúp đở
Gửi bởi: traugia trong 08:39:02 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 1: Mức năng lượng của các trạng thái dừng trong nguyên tử hiđrô En = -13,6/n2 (eV); với n = 1, 2, 3... Một electron có động năng bằng 12,6 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, ở trạng thái cơ bản. Sau va chạm nguyên tử hiđrô vẫn đứng yên nhưng chuyển động lên mức kích thích đầu tiên. Động năng của electron sau va chạm là
A. 2,4 eV.   B. 1,2 eV.   C. 10,2 eV.   D. 3,2 eV.

em chưa biết đáp án
 em chân thàn cảm ơn cảm ơn
Nguyên tử H đang ở trạng thái cơ bản E1 = -13,6eV để chuyển lên trạng thái kích thích đầu tiên E2 = [tex]\frac{-13,6}{2^{2}}[/tex] => Cần truyền năng lượng là: [tex]\Delta E = E_{2}-E_{1} = 10,2 eV[/tex] => Động năng của e còn lại sau va chạm là : 12,6 - 10,2 = 2,4eV