Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Mr0 trong 05:50:26 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10184Tiêu đề: con lắc lò xo!
Gửi bởi: Mr0 trong 05:50:26 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thăng đứng gồm vật m=200g, k=50N/m. Đầu trên lò xo đc cố định bởi một sợi dây mềm. Kéo vật xuống dưới VTCB theo phương thẳng đứng 1 đoạn [tex]\Delta l[/tex] rồi thả nhẹ cho dao động. g=10m/s2. Muốn cho vật dao động điều hòa thì:
A. [tex]\Delta l[/tex]>5cm
B. [tex]\Delta l[/tex]>4cm
C. [tex]\Delta l[/tex][tex]\leq[/tex] 4cm
D. 4cm <[tex]\Delta l[/tex] [tex]\leq[/tex] 5cm


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo!
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:34:28 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Các bài của Mr0 đưa ra với mục đích gì vậy?


Tiêu đề: Trả lời: con lắc lò xo!
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 06:34:37 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Con lắc lò xo treo thăng đứng gồm vật m=200g, k=50N/m. Đầu trên lò xo đc cố định bởi một sợi dây mềm. Kéo vật xuống dưới VTCB theo phương thẳng đứng 1 đoạn [tex]\Delta l[/tex] rồi thả nhẹ cho dao động. g=10m/s2. Muốn cho vật dao động điều hòa thì:
A. [tex]\Delta l[/tex]>5cm
B. [tex]\Delta l[/tex]>4cm
C. [tex]\Delta l[/tex][tex]\leq[/tex] 4cm
D. 4cm <[tex]\Delta l[/tex] [tex]\leq[/tex] 5cm

điều kiện dđđh là lò xo luôn dãn. Hay biên độ A < denta l0=mg/k=4cm.
Vậy cần kéo xuống dưới vtcb 1 đoạn x=A < 4cm