Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: anhduongvietnam trong 05:25:34 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10182Tiêu đề: thac mat ve de thi 2012 tren dien dan?
Gửi bởi: anhduongvietnam trong 05:25:34 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
trong trang wed co' de thi nay , lieu day co' phai la de thi cua bo? em thay no' rat sat . ai cho em y' kien' cai'?

   
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
 
(Đề thi có 07 trang)
KÌ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2012
MÔN THI: VẬT LÝ, Khối A, A1
Thời gian làm bài: 90 phút
  Mã đề thi 134
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Số báo danh: .............................
Cho  biết:  hằng  số  Plăng  h  =  6,625.10-34J.s;  độ  lớn  điện  tích  nguyên  tố  e  =  1,6.10-19C;  tốc  độ  ánh  sáng
trong chân không c = 3.108 m/s; 1u = 931,5 MeV/c2.
 
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
 Câu 1: Độ cao của âm là đại lượng đặc trưng sinh lý của âm và phụ thuộc vào
A. tần số của âm  B. cường độ âm và mức cường độ âm.
C. cường độ âm  D. biên độ âm
Câu 2: Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa của ánh sáng đơn sắc. Khi đặt vào một trong hai khe một bản
mặt song song có chiết suất n1 = 1,5 thì vân trung tâm dịch chuyển một đoạn x0, nếu thay bản mặt song
song bằng một bản mặt song song có cùng kích thước nhưng chiết suất n2 = 1,25 thì vân trung tâm dịch
chuyển một đoạn
A. 0,5x0  B. 2x0  C. 1,2x0  D. 0,83x0
Câu 3: Hai vật dao động điều hòa cùng phương cùng tần số và cùng biên độ A, có pha ban đầu lần lượt là
0 và
3
π  với cùng gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, cùng chiều dương. Khi một dao động đi qua vị trí
có động năng bằng ba lần thế năng và đang chuyển động về phía vị trí cân bằng theo chiều dương của trục
tọa độ thì dao động còn lại sẽ đi qua vị trí có li độ
A. A  hoặc – A  B. –  A
2
 hoặc – A  C.  A
2
hoặc – A  D. – A
2
hoặc A
Câu 4: Proton là hạt thuộc nhóm các hạt sơ cấp. Hạt này thuộc vào nhóm
A. Mezon  B. Lepton  C. Barion  D. Photon
Câu 5: Con lắc lò xo treo thẳng đứng tại vị trí cân bằng lò xo dãn một đoạn 4 cm. Biết trong một chu kỳ
1                                                Trang 1/7 - Mã đề thi 134
dao động của vật khoảng thời gian lò xo bị nén là  1
15
s. Biên độ dao động của vật là
A.  4 3 cm  B.  8 3
3
  cm  C. 4 cm  D. 8 cm
Câu 6: Một vật khi phát quang nó phát ra ánh sáng có màu lục. Nếu chiếu ánh sáng nào dưới đây thì chất
này sẽ phát quang?
A. Tím  B. Cam  C. Vàng  D. Đỏ
Câu 7: Khi tăng dần nhiệt độ của một thỏi sắt thì quang phổ của ánh sáng do nó phát ra
A. ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lan dần về phía bước sóng dài và càng sáng thêm.
B. ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lan dần về phía bước sóng dài và độ sáng không đổi.
C. ban đầu chỉ có màu đỏ, sau đó lan dần về phía bước sóng ngắn và càng sáng thêm.
D. sáng dần lên, nhưng vẫn có đủ các màu liên tục từ đỏ đến tím.
Câu  8: Người ta đưa dòng điện ba pha có tần số f vào động cơ không đồng bộ ba pha thì động cơ quay
với tần số f0 và từ trường quay của động cơ là f1. Hệ thức đúng là
A.  0 1f f f= >   B.  1 0f f f= <   C.  0 1f f f= <   D.  1 0f f f= > 
Câu 9: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L và tụ điện có điện
dung C mắc nối tiếp. Người ta mắc một khóa K vào hai đầu tụ điện và mắc vào hai đầu mạch điện một


Tiêu đề: Trả lời: thac mat ve de thi 2012 tren dien dan?
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:42:24 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Đề thi thử của trường nào mà không dựa trên cấu trúc đề thi hả em? Đừng để bị mắc lừa nhé, nhiều chiêu để lừa lắm đó. cứ lo ôn tập cho thật tốt thì không sợ gì.