Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quangviplove trong 05:02:08 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10180Tiêu đề: Mong mọi người giúp mình bài này?
Gửi bởi: Quangviplove trong 05:02:08 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 nguồn sóng A,B cách nhau 20 cm dao động ngược pha có cùng f=30 Hz. 1 điểm M cách A 20 cm, cách B 35 cm.tại M sóng có biên độ cực đại.giữa M và đường trung trực của A,B có 3 dãy cực tiểu. Tính vận tốc truyền sóng?


Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giúp mình bài này?
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:05:53 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 nguồn sóng A,B cách nhau 20 cm dao động ngược pha có cùng f=30 Hz. 1 điểm M cách A 20 cm, cách B 35 cm.tại M sóng có biên độ cực đại.giữa M và đường trung trực của A,B có 3 dãy cực tiểu. Tính vận tốc truyền sóng?
A,B là 2 nguồn ngược pha ,tại M là cực đại thì MB-MA=(K+1/2)[tex]\lambda[/tex]=15

Mặt khác M là cực đại, giữa M và đường trung trực còn 3 dãy cực tiểu (ứng với đường trung trực là cực tiểu) ,xen giữa chúng còn có 3 đường cực đại ====>tổng k=4

===>[tex]\lambda[/tex]=10/3

==>v=[tex]\lambda[/tex].v=100cm/s
Tiêu đề: Trả lời: Mong mọi người giúp mình bài này?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:07:08 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Cho 2 nguồn sóng A,B cách nhau 20 cm dao động ngược pha có cùng f=30 Hz. 1 điểm M cách A 20 cm, cách B 35 cm.tại M sóng có biên độ cực đại.giữa M và đường trung trực của A,B có 3 dãy cực tiểu. Tính vận tốc truyền sóng?
giao thoa của 2 nguồn ngc pha thì cực đại là c.tiểu , c.t là c.đại.
Ta đổi bài toán là giao thoa 2 nguồn cùng pha. Khj đó M là cực tiểu giữa M và trung trực còn 2 cực đại nữa. Vậy M là vân tối bậc 3.
Hay d2 - d1 =2,5 lamda => lamda => v=1,8 m/s