Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Dangaiphuong trong 03:38:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10177Tiêu đề: Bài thi thử cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Dangaiphuong trong 03:38:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi:u=6cos(2pi*t-pi*x).vào lúc nào đó li độ tại một điểm là 3 cm và li độ đang tăng thì sau lúc đó 1/8 s và cũng tại điểm nói trên li độ sóng là?


Tiêu đề: Trả lời: Bài thi thử cần mọi người giúp?
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:33:01 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Phương trình sóng tại một điểm trên phương truyền sóng cho bởi:u=6cos(2pi*t-pi*x).vào lúc nào đó li độ tại một điểm là 3 cm và li độ đang tăng thì sau lúc đó 1/8 s và cũng tại điểm nói trên li độ sóng là?
sd đườg tròn
ly độ = 3 , và đang tăng ứng với góc -pi /3
sau 1/8 s =T/8, tại điểm đó, góc quay tăng pi /4 theo chiều dương. Vậy ly độ lúc này là
u = 6.cos ( -pi /3 + pi /4)