Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: mathematician trong 03:23:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10176Tiêu đề: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 2
Gửi bởi: mathematician trong 03:23:56 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
1) Một đoạn mạch AB gồm 2 đoạn AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt điện áp xoay chiều có tần số và gia trị hiệu dụng ko đổi vào 2 đầu đoạn mạch AB. Khi đó đoạn mạch AB tiêu thụ công suất 120W và có hệ số công suất =1. Nếu nối tắt 2 đầu tụ điện thì điện áp 2 đầu doan mạch AM và MB có cùng giá trị hiệu dụng nhưng lệch pha nhau [tex]\pi /3[/tex] công suất tiêu thụ trên đoạn mạch AB trong trường hợp này là
A. 90W         B. 75 W          C. 180W          D. 160W
 (câu này em tính đi tính lại kĩ lắm rồi mà nó chỉ ra câu C, trong khi đáp án là A  8-x)
 


2)Hai nguồn sóng kết hợp trên mặt nước cách nhau một đoạn AB =9 [tex]\lambda[/tex] phát ra dao động [tex]u= cos (\omega t)[/tex]. Trên đoạn AB, số điểm có biên độ cực đại cùng pha với nhau và ngược pha với nguồn ( ko kể 2 nguồn ) là
A.19               B.8               C.9               D.17
( câu này em nghĩ là nếu M nằm trên AB thì nó luôn ngược pha với nguồn do  [tex] \pi (d1+d2) / \lambda = 9\pi [/tex] thế thì tính ra 17 là câu D, nhưng đáp án lại là câu C , ko biết em sai chỗ nào)


3) Lăng kính có tiết diện là tam giác đều ABC , góc chiết quang A, mặt bên có độ rộng a= 10cm. Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền đến AC . Biết rằng chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ vừa vặn thỏa mãn điều kiện phản xạ toàn phần tại AC và chiết suất  đối với ánh sáng tím là [tex]\sqrt{3}[/tex] .Độ rộng của chùm sáng ló ra BC là
A. 2,6cm          B.0,337cm             C. 0,389cm              D. 0,195cm 
( câu này em chưa định hướng đc cách giải)

Mong các thầy cô và các bạn giải đáp sớm. Cám ơn !


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 2
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:28:08 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 1.
Ta có: [tex]P_{1}=\frac{U_{AB}^{2}}{R_{1}+R_{2}}=120W[/tex]
(Vì cộng hưởng)
Khi nối tắt thì: [tex]\varphi _{AB2}=\pi /6 (vẽ giản đồ ra sẽ thấy)[/tex]
Nên: [tex]tan\varphi =\frac{Z_{L}}{R_{1}+R_{2}}=1/\sqrt{3}[/tex]
Khi đó: [tex]P_{2}=\frac{U_{AB}^{2}}{\frac{4}{3}(R_{1}+R_{2})}[/tex]
Lập tỉ số P2/P1 suy ra P2 = 90W


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 2
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:30:59 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 2.
Câu này các thầy cô trên diễn đàn giải nhiều rồi, em xem thử
http://www.moon.vn/baigiang/Flash.aspx?ChuyenDeID=840&SubjectID=2


Tiêu đề: Trả lời: Giúp em mấy câu khó trong đề Nguyễn Huệ lần 2
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 04:55:49 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 3.
Chùm sáng có góc tới 30 độ
Tia đỏ bắt đầu phản xạ toàn phần ở mặt AC nên nó là là trên mặt AC (đi ra tại C)
Khi đó tia tím đã phản xạ toàn phần.
Xét tại mặt AB:  sin30 = [tex]n_{t}.sinr_{t}[/tex]
Suy ra rt = 16,78 độ.
Góc tới của tia tím tại mặt BC (công thức lăng kính):
r' = A - rt = 43,22 độ
Suy ra góc phản xạ của tia tím i' = r'.
Từ i' ta suy ra góc tạo bởi tia tím với mặt BC là 46,78 độ.
Góc còn lại của tam giác tạo bởi điểm phản xạ của tia tím với mặt BC là 73,22 độ
Dùng định lý sin trong tam giác này (xét điểm phản xạ tại A - vì đề không cho biết tia tới chiếu ở vị trí nào) ta suy ra độ rộng đó là 7,6cm?????