Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: cuong93dh trong 01:48:23 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10174Tiêu đề: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:48:23 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
câu 73 một proton có động năng 4,8 MeV bắn vào hạt nhân Na (Z=11,A=23) đứng  yên tạo ra 2 hạt @ và hạt X. biết đông năng của hạt @ là 3,2 MeV và vận tốc hạt @ bằng 2 lần hạt X.năng lượng tỏa ra của phản ứng là
A. 1,5 MeV. B. 3,6 MeV. C. 1,2 MeV. D. 2,4 MeV


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: papatiemi trong 02:02:06 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
sao tớ làm lại ra 4,8MeV
Ka=Kx
Q=Kx+2Ka-Kp=4,8


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 02:28:28 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
uh mình cũng ra vậy nên không hiểu không biết đề có sai không?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: papatiemi trong 02:31:15 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Cậu cũng ra vậy àh?
chắc là đề sai rồi cậu ạh
tớ thấy cũng ko có chỗ nào lừa mình đâu. đề ra rất rõ ràng. hì.


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 06:54:19 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Đề cho [tex]v_{\alpha }=2v_{X}[/tex]
Nên suy ra: [tex]\frac{k_{\alpha }}{k_{X}}=\frac{m_{\alpha }}{m_{X}}.(\frac{v_{\alpha }}{v_{X}})^{2}= 4/5[/tex]
Nên [tex]k_{x}=4MeV[/tex]
Ta có: [tex]\Delta E=k_{\alpha }+k_{X}-k_{P}=2,4MeV[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:44:37 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Đề cho [tex]v_{\alpha }=2v_{X}[/tex]
Nên suy ra: [tex]\frac{k_{\alpha }}{k_{X}}=\frac{m_{\alpha }}{m_{X}}.(\frac{v_{\alpha }}{v_{X}})^{2}= 4/5[/tex]
Nên [tex]k_{x}=4MeV[/tex]
Ta có: [tex]\Delta E=k_{\alpha }+k_{X}-k_{P}=2,4MeV[/tex]

ủa mình không hiểu sao lại =4/5 bạn giải thích giùm mình với?


Tiêu đề: Trả lời: giúp em bài hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:18:16 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Đề cho [tex]v_{\alpha }=2v_{X}[/tex]
Nên suy ra: [tex]\frac{k_{\alpha }}{k_{X}}=\frac{m_{\alpha }}{m_{X}}.(\frac{v_{\alpha }}{v_{X}})^{2}= 4/5[/tex]
Nên [tex]k_{x}=4MeV[/tex]
Ta có: [tex]\Delta E=k_{\alpha }+k_{X}-k_{P}=2,4MeV[/tex]

ủa mình không hiểu sao lại =4/5 bạn giải thích giùm mình với?
Thì thế số m và v vào chỗ tỉ  lệ k là ra thôi mà