Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: papatiemi trong 01:26:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10173Tiêu đề: Bài sóng cơ
Gửi bởi: papatiemi trong 01:26:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Các thầy và các bạn giúp em bài này với khó quá. Huh
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A,B cùng pha  cách nhau một đoạn 16cm. Gọi O là trung điểm của AB, khoảng cách giữa hai điểm gần O nhất dao động cùng pha với O nằm trên đường trung trực của AB chách nhau 12 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn (không kể hai nguồn) là:   
A. 5         B. 17         C. 7      D. 15


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 01:40:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Các thầy và các bạn giúp em bài này với khó quá. Huh
Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp A,B cùng pha  cách nhau một đoạn 16cm. Gọi O là trung điểm của AB, khoảng cách giữa hai điểm gần O nhất dao động cùng pha với O nằm trên đường trung trực của AB chách nhau 12 cm. Số điểm dao động với biên độ lớn nhất giữa hai nguồn (không kể hai nguồn) là:   
A. 5         B. 17         C. 7      D. 15
gọi 2 điểm đó là M,N.
M là điểm gần O nhất dđ cùg pha vs O thỏa mãn đk : AM - AO = lamda.
Dùng pitago ta có AM=10  ;AO =8 =>lamda =2cm
đến đây dễ r.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: papatiemi trong 02:10:25 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Oke tớ hiểu rồi.
cảm ơn Yumi nhiều.


Tiêu đề: Trả lời: Bài sóng cơ
Gửi bởi: nhỏ cutee trong 11:54:35 PM Ngày 18 Tháng Tư, 2013
bài sóng cơ khó:
Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kì T và biên độ A. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ. Trong khoảng thời gian đenta t (0<đenta t< T/2) quãng đường lớn nhất và nhỏ nhất mà vật có thể đi được là:
A.Smax bằng 2Asin(2pi đentat/T) , Smin bằng 2A-2Acos(2pi đenta t/T)
B.Smax bằng 2Asin(pidentat/T) Smin bằng 2A-2Acos(pi denta t/T)
C.Smax bằng 2Asin(2pi denta t/T) Smin bằng 2Acos(2pi denta t/T)
D.Smax bằng 2Asin(pi dentat/T) Smin bằng 2Acos(pi denta t/T)