Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:32:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10171Tiêu đề: con lắc đơn
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:32:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm, chúng được đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều E  có phương thẳng đứng hướng  xuống, gọi [tex]T_{0}[/tex] là chu kỳ chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kỳ trong điện trường tương ứng là T1 và T2, biết [tex]T_{1}=0,8T_{0}[/tex] và [tex]T_{2}=1,2T_{0}[/tex]. Tỉ số q1/q2 là:
A. 44/81.   B. -81/44.   C. -44/81.   D. 81/44

nhờ mọi người giài giúp mình với


Tiêu đề: Trả lời: con lắc đơn
Gửi bởi: Quang Dương trong 12:58:17 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Hai con lắc đơn cùng chiều dài và cùng khối lượng, các vật nặng coi là chất điểm, chúng được đặt ở cùng một nơi và trong điện trường đều E  có phương thẳng đứng hướng  xuống, gọi [tex]T_{0}[/tex] là chu kỳ chưa tích điện của mỗi con lắc, các vật nặng được tích điện là q1 và q2 thì chu kỳ trong điện trường tương ứng là T1 và T2, biết [tex]T_{1}=0,8T_{0}[/tex] và [tex]T_{2}=1,2T_{0}[/tex]. Tỉ số q1/q2 là:
A. 44/81.   B. -81/44.   C. -44/81.   D. 81/44

nhờ mọi người giài giúp mình với
Ta có : [tex]T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}[/tex]
[tex]T_{1} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+q_{1}E/m}}[/tex]
[tex]T_{2} = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g+q_{2}E/m}}[/tex]
[tex]\left( \frac{T}{T_{1}}\right)^{2} -1 = \frac{q_{1}E}{mg} = ...[/tex] (1)
[tex]\left( \frac{T}{T_{2}}\right)^{2} -1 = \frac{q_{2}E}{mg} = ...[/tex] (2)

Từ (1) và (2) suy ra tỉ số cần tìm