Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:24:54 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10169Tiêu đề: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:24:54 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Chiếu bức xạ tử ngoại có [tex]\lambda =0,26\mu m[/tex], công suất 0,3 mW vào bề mặt một tấm kẽm để êlectron bật ra. Biết rằng cứ 1000 phôton tử ngoại đập vào kẽm thì có một êlectron thoát ra. Số êlectron thoát ra từ tấm kẽm trong 1s là
A. 1,76.[tex]10^{11}[/tex]
B. 3,925.[tex]10^{11}[/tex]   
C. 3,925.[tex]10^{13}[/tex] 
D. 1,76.[tex]10^{13}[/tex]

nhờ các bạn giúp mình giải bài này


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:38:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
bạn hãy xem lại các bài đã đăng xem. Bạn hỏi bao nhiêu bài. Đc trả lời cho bao nhiêu bài và bạn đã cảm ơn đc 1nửa số bài đc giúp đỡ chưa?
Nếu bạn k thực hiện đúg về việc cảm ơn thì mình ngĩ những topic sau này sẽ tiếp tục bị khóa. Nặg hơn sẽ bị ban nick


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 12:59:21 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
mình xẽ giúp bạn bài này
ta có ct p=hc/[tex]\lambda[/tex] *n(p) với n(p) là số poton/1 từ đây => n(p)=0,3*[tex]10^{-3}[/(tex]/1.9875*[tex]10^{-25}[/tex]/(0,26*[tex]10^{-6}[/tex])) =>np=3,925*[tex]10^{14}[/tex] =>n(e)=3,925*[tex]10^{11}[/tex] đáp án B
Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:04:49 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
np=3. [tex]10^{-4}([/tex] /(1,9875.[tex]10^{-25}[/tex]/(o,26.[tex]10^{-6}[/tex]))
Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:07:03 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
mình viết cứ bị lỗi bạn thông cảm mà sau bạn nên sửa đi không lại bị khóa nữa đấy


Tiêu đề: Trả lời: hạt nhân nguyên tử
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:17:57 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
np=3.10^{-4} / (1,9875.10^{-25}/(0,26.10^{-6})=3,925.10^{14} =>ne=3,925.10^{11}