Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:20:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10168Tiêu đề: phóng xạ
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:20:55 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Chất phóng xạ [tex]Th^{230}_{90}[/tex] phát tia α và biến đổi thành [tex]Ra^{226}_{88}[/tex] với chu kì bán rã của [tex]Th^{230}_{90}[/tex] là T. Ban đầu (t=0) có một mẫu Thori nguyên chất. Tại thời điểm t = 6T, tỉ số giữa hạt nhân Thori và số hạt nhân Rađi trong mẫu là
A. 8.   B. 56.   C. 16.   D. 63

nhờ mọi người giải giúp mình bài này


Tiêu đề: Trả lời: phóng xạ
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:13:06 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
theo mình thì là đáp D vi 2^{6}=64 trong đó số hạt nhân còn là 1 phần,hạt nhân bị phan giã là 63=>63/1=63