Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 12:17:17 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10167Tiêu đề: bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:17:17 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
 Pôlôni [tex]Po^{210}_{84}[/tex] là chất phóng xạ, phát ra hạt [tex]\alpha[/tex] và chuyển thành hạt nhân chì. Chu kì bán rã của [tex]Po^{210}_{84}[/tex] là 138 ngày. Một phòng thí nghiệm nhận được một mẫu [tex]Po^{210}_{84}[/tex]  nguyên chất, sau thời gian t thì thấy tỉ lệ giữa khối lượng chì và khối lượng [tex]P_{0}210[/tex] là 0,5. Giá trị của t là
A. 164 ngày.   B. 82 ngày.   C. 276 ngày.   D. 148 ngày

nhờ mọi người giải giúp mình bài này ^-^


Tiêu đề: Trả lời: bài tập về phóng xạ
Gửi bởi: cuong93dh trong 01:38:13 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
giúp luôn bài này luôn nhưng bạn xem lại cách hỏi đi nhé
ta có tỉ số [tex]\frac{mpb}{mpo}=0,5[/tex] và ta có [tex]m=\frac{N.A}{N_{A}}[/tex]
=>[tex]\frac{Npb.Apb}{Npo.Apo}=\frac{\Delta N.206}{N210}=0,5[/tex]
=>[tex]\Delta N=0,5097N[/tex]
mà [tex]N_{0}=\Delta N+N[/tex]
=>t=[tex]t=\frac{T}{ln2}*ln\frac{N_{0}}{N}[/tex]
thay số vào tính =>t=82 ngày đáp án B