Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:47:11 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10156Tiêu đề: hiệu suất quá trình truyền tải điện năng
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:47:11 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 1:   Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Coi công suất truyền tải ở trạm là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H = 95% thì ta phải
A. giảm hiệu điện thế xuống còn 5kV.   B. giảm hiệu điện thế xuống còn 10kV.
C. tăng hiệu điện thế lên đến 80kV.           D. tăng hiệu điện thế lên đến 40kV.


mọi người giúp mình giải bài này nha!!! thanks nhiều!!!


Tiêu đề: Trả lời: hiệu suất quá trình truyền tải điện năng
Gửi bởi: ankenz trong 11:57:36 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 1:   Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Coi công suất truyền tải ở trạm là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H = 95% thì ta phải
A. giảm hiệu điện thế xuống còn 5kV.   B. giảm hiệu điện thế xuống còn 10kV.
C. tăng hiệu điện thế lên đến 80kV.           D. tăng hiệu điện thế lên đến 40kV.


mọi người giúp mình giải bài này nha!!! thanks nhiều!!!
[tex]H1=\frac{Pci1}{p}=1-\frac{Php1}{p}=0,8 >---> \frac{Php1}{P}=0,2[/tex]

[tex]H2=\frac{Pci2}{p}=1-\frac{Php2}{p}=0,95 >---> \frac{Php2}{P}=0,05[/tex]
~~> Php1=4Php2 nền phải phải tăng 2 lần 
vậy phải tăng U lên 40kvTiêu đề: Trả lời: hiệu suất quá trình truyền tải điện năng
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:13:29 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012

Câu 1:   Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 20kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là H1 = 80%. Coi công suất truyền tải ở trạm là không đổi, muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H = 95% thì ta phải
A. giảm hiệu điện thế xuống còn 5kV.   B. giảm hiệu điện thế xuống còn 10kV.
C. tăng hiệu điện thế lên đến 80kV.           D. tăng hiệu điện thế lên đến 40kV.


mọi người giúp mình giải bài này nha!!! thanks nhiều!!!
[tex]H1=\frac{Pci1}{p}=1-\frac{Php1}{p}=0,8 >---> \frac{Php1}{P}=0,2[/tex]

[tex]H2=\frac{Pci2}{p}=1-\frac{Php2}{p}=0,95 >---> \frac{Php2}{P}=0,05[/tex]
~~> Php1=4Php2 nền phải phải tăng 2 lần 
vậy phải tăng U lên 40kv
cám ơn bạn nhiều nha! ^-^