Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 11:18:30 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10152Tiêu đề: điện áp xoay chiều, công suất trên mạch điện xoay chiều và tụ diện xoay
Gửi bởi: nhox_263 trong 11:18:30 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1=10pF đến C2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là [tex]\alpha[/tex] các bản tăng dần từ [tex]0^{0}[/tex] đến [tex]180^{0}.[/tex] Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2[tex]\mu H[/tex] để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 19,2m phải quay các bản tụ một góc [tex]\alpha[/tex] là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất.
A. 51,90   B. 19,10   C. 15,70   D. 17,50


Câu 2:   Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A) . Khi roto quay với tốc độ 3n vòng phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là [tex]\sqrt{3}(A)[/tex] . Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng phút thì cảm kháng của đoạn mạch là:
A. [tex]\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
B. [tex]2R\sqrt{3}[/tex]
C. [tex]R\sqrt{3}[/tex]
D. [tex]\frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]Câu 3:   Cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ [tex]0\rightarrow \propto[/tex]. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ [tex]I^{\rightarrow }[/tex]  là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính  [tex]\frac{U}{R}[/tex]
B. Đoạn thẳng [tex]I=kU[/tex] , k là hệ số tỉ lệ.
C. Một nửa hiperbol  [tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]   
D. Nửa elip  [tex]\frac{u^{2}}{U_{0}^{2}}+\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}=1[/tex]


CÂU 4:  CHO ĐOẠN MẠCH AM nối tiếp MN và  MB. AM chỉ có diện trở R, MN gồm cuộn cảm thuần L, diện trở r và đoạn MB là tụ điện C. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng không đổi nhưng tần số thay đổi được. Khi tần số f = f1 thì hệ số công suất trên đoạn AN là k1 = 0,6, Hệ số công suất trên toàn mạch là k = 0,8. Khi f = f2 = 100Hz thì công suất trên toàn mạch cực đại. Tìm f1 ?   
A. 80Hz   B. 50Hz   C. 60Hz   D. 70Hz


Câu 5:   Điện năng được tải từ trạm tăng áp tới trạm hạ áp bằng đường dây tải điện một pha có điện trở R = 30 [tex]\Omega .[/tex] Biết điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của máy hạ áp lần lượt là 2200 V và 220 V, cường độ dòng điện chạy trong cuộn thứ cấp của máy hạ áp là 100A. Bỏ qua tổn hao năng lượng ở các máy biến áp. Coi hệ số công suất bằng 1. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp của máy tăng áp là
A. 2500 V.   B. 2420 V.   C. 2200 V.   D. 4400 V.


thầy cô và các bạn giúp mình giải những bài tập này nhé! thanks!!!


Tiêu đề: Trả lời: điện áp xoay chiều, công suất trên mạch điện xoay chiều và tụ diệ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:38:23 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1=10pF đến C2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là [tex]\alpha[/tex] các bản tăng dần từ [tex]0^{0}[/tex] đến [tex]180^{0}.[/tex] Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2[tex]\mu H[/tex] để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 19,2m phải quay các bản tụ một góc [tex]\alpha[/tex] là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất.
A. 51,90   B. 19,10   C. 15,70   D. 17,50

lamda=2.pi.c.căn LC =>C
gód quay là
anpha = C.180/(C2-C1)=19,5 độ.chắc là đ.án B


Tiêu đề: Trả lời: điện áp xoay chiều, công suất trên mạch điện xoay chiều và tụ diệ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:47:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012


Câu 2:   Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn dây thuần cảm. Bỏ qua điện trở của máy phát. Khi roto quay đều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1(A) . Khi roto quay với tốc độ 3n vòng phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là [tex]\sqrt{3}(A)[/tex] . Nếu roto quay đều với tốc độ 2n vòng phút thì cảm kháng của đoạn mạch là:
A. [tex]\frac{R}{\sqrt{3}}[/tex]
B. [tex]2R\sqrt{3}[/tex]
C. [tex]R\sqrt{3}[/tex]
D. [tex]\frac{2R}{\sqrt{3}}[/tex]

lời giải của anh mark http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9370


Tiêu đề: Trả lời: điện áp xoay chiều, công suất trên mạch điện xoay chiều và tụ diệ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 12:00:52 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ [tex]0\rightarrow \propto[/tex]. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ [tex]I^{\rightarrow }[/tex]  là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính  [tex]\frac{U}{R}[/tex]
B. Đoạn thẳng [tex]I=kU[/tex] , k là hệ số tỉ lệ.
C. Một nửa hiperbol  [tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]   
D. Nửa elip  [tex]\frac{u^{2}}{U_{0}^{2}}+\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}=1[/tex]
C


Tiêu đề: Trả lời: điện áp xoay chiều, công suất trên mạch điện xoay chiều và tụ diệ
Gửi bởi: nhox_263 trong 12:17:55 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay các bản tụ. Tụ có giá trị điện dung C biến đổi  giá trị C1=10pF đến C2 = 490pF ứng với góc quay của các bản tụ là [tex]\alpha[/tex] các bản tăng dần từ [tex]0^{0}[/tex] đến [tex]180^{0}.[/tex] Tụ điện được mắc với một cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2[tex]\mu H[/tex] để làm thành mạch dao động ở lối vào của 1 một máy thu vô tuyến điện. Để bắt được sóng 19,2m phải quay các bản tụ một góc [tex]\alpha[/tex] là bao nhiêu tính từ vị trí điện dung C bé nhất.
A. 51,90   B. 19,10   C. 15,70   D. 17,50

lamda=2.pi.c.căn LC =>C
gód quay là
anpha = C.180/(C2-C1)=19,5 độ.chắc là đ.án B


không đúng rồi đáp án bài này là C 15,7 độ ak

cho mạch điện RL nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, L biến thiên từ [tex]0\rightarrow \propto[/tex]. Điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch là U. Hỏi trên giản đồ véc tơ quỹ tích của đầu mút véc tơ [tex]I^{\rightarrow }[/tex]  là đường gì?
A. Nửa đường tròn đường kính  [tex]\frac{U}{R}[/tex]
B. Đoạn thẳng [tex]I=kU[/tex] , k là hệ số tỉ lệ.
C. Một nửa hiperbol  [tex]I=\frac{U}{\sqrt{R^{2}+Z_{L}^{2}}}[/tex]   
D. Nửa elip  [tex]\frac{u^{2}}{U_{0}^{2}}+\frac{i^{2}}{I_{0}^{2}}=1[/tex]
C

bạn có thể giải chi tiết giùm mình và giải thích vì sao ra không? chứ đáp án thì mình có rồi, mình muốn lời giải chi tiết ak