Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: nhox_263 trong 10:51:54 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10151Tiêu đề: giao thoa ánh sáng và tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: nhox_263 trong 10:51:54 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 720nm (màu đỏ) và bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex](màu lục: 500nm [tex]\leq \lambda _{2}\leq[/tex] 575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục. Giá trị của [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
A. 540nm   B. 520nm   C. 560nm   D. 500nmCâu 2:   Ánh sáng từ hai nguồn kết hợp có bước sóng [tex]\lambda _{1}[/tex]= 500 nm đến một cái màn tại một điểm mà hiệu đường đi hai nguồn sáng là [tex]\Delta d[/tex] = 0,75 [tex]\mu m[/tex] Tại điểm này quan sát được gì nếu thay ánh sáng trên bằng ánh sáng có bước sóng [tex]\lambda _{2}[/tex] = 750 nm?
A. Từ cực tiểu giao thoa chuyển thành cực đại giao thoa.
B. Từ cực đại giao thoa chuyển thành cực tiểu giao thoa.
C. Cả hai trường hợp đều quan sát thấy cực tiểu.
D. Từ cực đại của một màu chuyển thành cực đại của một màu khác.Câu 17:   Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc được sử dụng có bước sóng λ, với hai khe sáng S1 , S2 cách nhau a(mm). Các vân giao thoa được quan sát trên một màn ảnh M song song với hai khe và cách hai khe một khoảng D. Nếu ta dời màn M lại gần thêm 50cm theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng thì khoảng vân thay đổi một lượng bằng 250 lần bước sóng. Tính  a?
A. 20mm;   B. 2mm;   C. 1mm;   D. 3mm;
Câu 39:   Lăng kính có tiết diện là tam giác cân ABC, góc chiết quang [tex]A=120^{0}[/tex], chiết suất của lăng kính đối với mọi loại ánh sáng đều lớn hơn [tex]\sqrt{2}[/tex] . Chiếu tia sáng trắng tới mặt bên AB của lăng kính theo phương song song với BC sao cho toàn bộ chùm khúc xạ ở mặt AB truyền xuống BC. Tại BC chùm sáng sẽ:
A. Một phần phần chùm sáng phản xạ và một phần khúc xạ.
B. Phản xạ toàn phần lên AC rồi ló ra ngoài theo phương song song BC
C. Ló ra ngoài theo phương song song AB
D. Ló ra ngoài theo phương song song AC


Câu 41:   Trong thí nghiệm Y- âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng [tex]\lambda _{1}=0,4\mu m,\lambda _{2}=0,5\mu m[/tex] và [tex]\lambda _{3}=0,6\mu m[/tex] . Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng liên tiếp có màu giống vân trung tâm, số vị trí có sự trùng nhau của hai trong ba vân sáng là
A. 7.   
B. 6.   
C. 10.   
D. 8.mọi người giúp mình giải những bài này nhé, giải thích cho mình hiểu những c6u lý thuyết nữa, cám ơn các bạn nhiều!!!Tiêu đề: Trả lời: giao thoa ánh sáng và tán sắc ánh sáng
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:58:27 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:   Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nguồn sáng phát ra đồng thời hai bức xạ [tex]\lambda _{1}[/tex] = 720nm (màu đỏ) và bức xạ [tex]\lambda _{2}[/tex](màu lục: 500nm [tex]\leq \lambda _{2}\leq[/tex] 575nm). Trên màn quan sát, giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm có 8 vân màu lục. Giá trị của [tex]\lambda _{2}[/tex] là:
A. 540nm   B. 520nm   C. 560nm   D. 500nm

http://www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=8858