Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: thaoho trong 10:50:50 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10150Tiêu đề: sóng cơ cần giúp đỡ...
Gửi bởi: thaoho trong 10:50:50 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
em có một bài sóng cơ trong đề thi thử mà làm chưa ra, nhờ thầy cô và các sư huynh giải giúp em với nhé
bài toán: Cho nguồn sáng S cách đều hai khe S1S2 và phát ra đồng thời hai bức xạ lamda1 = 0,6 micromet
và lamda2 . Khoảng cách hai khe a = 0,2 mm . Trên màn bề rộng L ta đếm được 17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ vân ( Hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L ) . Giá trị của lamda2 là
A. 0,44 micromet   B. 0,48 micromet   C. 0,53 micromet   D. 0,68 micromet


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần giúp đỡ...
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 11:12:50 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
em có một bài sóng cơ trong đề thi thử mà làm chưa ra, nhờ thầy cô và các sư huynh giải giúp em với nhé
bài toán: Cho nguồn sáng S cách đều hai khe S1S2 và phát ra đồng thời hai bức xạ lamda1 = 0,6 micromet
và lamda2 . Khoảng cách hai khe a = 0,2 mm . Trên màn bề rộng L ta đếm được 17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ vân ( Hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L ) . Giá trị của lamda2 là
A. 0,44 micromet   B. 0,48 micromet   C. 0,53 micromet   D. 0,68 micromet
Mình nghĩ phải cho cả giá trị L=?


Tiêu đề: Trả lời: sóng cơ cần giúp đỡ...
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:19:18 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
em có một bài sóng cơ trong đề thi thử mà làm chưa ra, nhờ thầy cô và các sư huynh giải giúp em với nhé
bài toán: Cho nguồn sáng S cách đều hai khe S1S2 và phát ra đồng thời hai bức xạ lamda1 = 0,6 micromet
và lamda2 . Khoảng cách hai khe a = 0,2 mm . Trên màn bề rộng L ta đếm được 17 vạch sáng trong đó có 3 vạch là kết quả trùng nhau của hệ vân ( Hai trong ba vạch trùng nhau nằm ngoài cùng của khoảng L ) . Giá trị của lamda2 là
A. 0,44 micromet   B. 0,48 micromet   C. 0,53 micromet   D. 0,68 micromet
Ở đây thấy rằng cả hai bức xạ đều cho vân trùng và ở ngoài cùng vậy ta có các tỉ số:
[tex]\frac{L}{2.i_{1}}=k_{1}\in Z; \frac{L}{2.i_{2}}=k_{2}\in Z[/tex]
Ta có: [tex]N_{1}=2.k_{1}+1; N_{2}=2.k_{2}+1[/tex]
Mà:[tex]N_{1}+N_{2}-3=17\Leftrightarrow k_{1}+k_{2}=9(1)[/tex]
Mặ khác tại vị trí 2 vân trùng nhau ta có:
[tex]x_{1}=x_{2}\Rightarrow k_{1}\lambda _{1}=k_{2}\lambda _{2}\Leftrightarrow \frac{k_{1}}{k_{2}}=\frac{\lambda _{2}}{\lambda _{1}}\Rightarrow \lambda _{2}=\frac{\lambda _{1}k_{1}}{k_{2}}(2)[/tex]
Từ (1) và (2) với chú ý là:[tex]0,38\mu m\leq \lambda _{2}\leq 0,76\mu m\Leftrightarrow 0,38\leq \frac{0,6.k_{1}}{9-k_{1}}\leq 0,76\Leftrightarrow 3,5\leq k_{1}\leq 5,02[/tex]
vậy lấy k1 = 4 thay vào (2) ta được đáp án B (nếu lấy k1=5 thì không ra đáp án)