Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: nhatquanghh1 trong 09:10:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10146Tiêu đề: Máy phát điện xoay chiều khó...
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 09:10:39 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực.Phần ứng có 2 cuộn dây nối tiếp.Từ thông cực đại qua mỗi cuộn dây của phần ứng là 13/pi mWb.Máy phát ra suất điện động xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V,tần số 50Hz.Tốc độ quay của roto và số vòng dây của mỗi cuộn dây la:
A.25 vong/s,60 vong
B.25 vòng/s,240 vòng
C.50 vòng/s,240 vòng
D.25 vòng/s,120 vòng


Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện xoay chiều khó...
Gửi bởi: traugia trong 09:46:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Phần cảm của một máy phát điện xoay chiều có 2 cặp cực.Phần ứng có 2 cuộn dây nối tiếp.Từ thông cực đại qua mỗi cuộn dây của phần ứng là 13/pi mWb.Máy phát ra suất điện động xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 220V,tần số 50Hz.Tốc độ quay của roto và số vòng dây của mỗi cuộn dây la:
A.25 vong/s,60 vong
B.25 vòng/s,240 vòng
C.50 vòng/s,240 vòng
D.25 vòng/s,120 vòng
Theo mình đề phải sửa chỗ Từ thông cực đại qua mỗi cuộn dây của phần ứng là 13/pi mWb thành là ; Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là 13/pi mWb
Tốc độ quay của Roto là : f = np => [tex]n = \frac{f}{p} = 25[/tex] vòng/s
Suất điện động hiệu dụng có biểu thức: [tex]E = \frac{2N\Phi _{0}2\pi f}{\sqrt{2}} = 220 => N = 120 vòng[/tex]Tiêu đề: Trả lời: Máy phát điện xoay chiều khó...
Gửi bởi: nhatquanghh1 trong 11:07:48 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
uhm.đúng.mình nghĩ là đề sai.