Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 08:54:09 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10145Tiêu đề: Mạch xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 08:54:09 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đặt 1 điện áp   u= [tex]U\sqrt{2} .cos\omega t[/tex]  ( U va [tex]\omega[/tex] không đổi ) vào đoạn mạch AB nối tiêp'  . Giữa 2 điểm AM là 1 biên' trở R , giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB la tụ C. Khi R=75 ôm thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bât' kì tụ C' vào ddoanj mạch NB dù nôi' tiếp hay // thì vẫn thây' [tex]U_{NB}[/tex] giảm . Biêt' các gia' trị r,[tex]Z_{L} , Z_{C} , Z[/tex]  đều nguyện . Giá trị r , [tex]Z_{C}[/tex] là
  A  21  ; 120      B.128  ; 120      C.  128  ; 200   D . 21  ;200    (ôm )


mọi người giúp mình vơi'Tiêu đề: Trả lời: Mạch xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 09:30:08 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đặt 1 điện áp   u= [tex]U\sqrt{2} .cos\omega t[/tex]  ( U va [tex]\omega[/tex] không đổi ) vào đoạn mạch AB nối tiêp'  . Giữa 2 điểm AM là 1 biên' trở R , giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB la tụ C. Khi R=75 ôm thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bât' kì tụ C' vào ddoanj mạch NB dù nôi' tiếp hay // thì vẫn thây' [tex]U_{NB}[/tex] giảm . Biêt' các gia' trị r,[tex]Z_{L} , Z_{C} , Z[/tex]  đều nguyện . Giá trị r , [tex]Z_{C}[/tex] là
  A  21  ; 120      B.128  ; 120      C.  128  ; 200   D . 21  ;200    (ôm )
Bài này hình như mình đọc giải ở đâu rồi ý !
Biến trở tiêu thụ công suất cực đại nên: [tex]R^{2} = r^{2} +(Z_{L}-Z_{C})^{2}[/tex]
Thêm C' đồng nghĩa thay đổi C cuả mạch mà UNB luôn giảm nghĩa là giá trị UNB khi chưa thêm C' đã đạt cực đại :
        Vậy : [tex]Z_{C} = \frac{(R+r)^{2}+Z_{L}^{2}}{Z_{L}}[/tex]
Tổng trở của mạch là : [tex]Z=\sqrt{(R+r)^{2}+(Z_{L}-Z_{C})^{2}} = \sqrt{(R+r)^{2}+R^{2}-r^{2}} = \sqrt{2R^{2}+2Rr} = 5\sqrt{6}\sqrt{75+r}[/tex]
Do tổng trở có giá trị nguyên nên : đặt : 75 + r  = 6k2 <=> r = 6k2 - 75 ( k nguyên dương )
      ĐK : +, r >0 nên k > 3,5
              +, r < R  nên k <5
     => k = 4 => r = 21 ôm
Thay vào các công thức trên ta tìm được Zc = 200 ôm


Tiêu đề: Trả lời: Mạch xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:48:43 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Bạn ơi .  biến trở R tiêu thụ công suất cực đại thì  [tex](R + r)^{2} = (Z_{l}^{2} -Z_{c}^{2 } )[/tex]
 chứ . Bạn nhầm hay sao y'


Tiêu đề: Trả lời: Mạch xoay chiều
Gửi bởi: traugia trong 09:52:24 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
 Đấy là điều kiện để công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt cực đại bạn ạ ! Còn ở đây là công suất tiêu thụ trên biến trở R thôi ! Bạn xem lại đi