Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thutu trong 08:05:35 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10143Tiêu đề: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 08:05:35 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C có điện dung thay đổi được điện áp  V không đổi. Lần lượt điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu R, hai đầu L đạt cực đại là URmax và ULmax. Biết ULmax = 3URmax.  Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại thì điện áp trên tụ lúc này bằng
A. 600 V.   B. 1003 V.   C. 2003 V.   D. 300 V.
hình như đề sai UL=căn2UR mới ra đáp án D
Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức          (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.
Sao nó hấp thu được năng lượng lưng chừng này được?
Câu 40: Chiếu đồng thời vào hai khe trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,5 μm và λ3 = 0,6 μm. Trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất có bao nhiêu vân sáng trùng nhau? ( không kể vân trung tâm và vân cùng màu với vân trung tâm )
A. 8 vân.   B. 5 vân.   C. 7 vân.   D. 6 vân.
câu này mình ra D
giúp mình mau nhé.Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: traugia trong 08:38:30 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 19: Đặt vào hai đầu đoạn mạch không phân nhánh gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C có điện dung thay đổi được điện áp  V không đổi. Lần lượt điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu R, hai đầu L đạt cực đại là URmax và ULmax. Biết ULmax = 3URmax.  Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại thì điện áp trên tụ lúc này bằng
A. 600 V.   B. 1003 V.   C. 2003 V.   D. 300 V.
hình như đề sai UL=căn2UR mới ra đáp án D

Câu này thiếu dữ kiện bạn ơi ! Đề bài ko hề có con số nào mà đáp án lại chình ình số đẹp thế !


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: traugia trong 08:45:57 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức          (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.
Sao nó hấp thu được năng lượng lưng chừng này được?
Theo mình đáp án phải là D
Đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hấp thụ năng lượng 12,24 eV thì năng lượng lớn nhất nó có thể phát ra được phải bằng với năng lượng mà nó đã hấp thu ( Trong trường hợp ko quan tâm đến En = -13,6eV/n2 )


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: traugia trong 09:09:08 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 40: Chiếu đồng thời vào hai khe trong thí nghiệm Y – âng về giao thoa ánh sáng, ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng lần lượt là λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,5 μm và λ3 = 0,6 μm. Trong khoảng từ vân trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất có bao nhiêu vân sáng trùng nhau? ( không kể vân trung tâm và vân cùng màu với vân trung tâm )
A. 8 vân.   B. 5 vân.   C. 7 vân.   D. 6 vân.
Vị trí vân trùng : [tex]k_{1}\lambda_{1} = k_{2}\lambda_{2}=k_{3}\lambda_{3} <=> k_{1}0,45 = k_{2}0,5=k_{3}0,6[/tex]
Bội số chung nhỏ nhất là 9 => k1 = 20; k2 = 18;k1 = 15
Vậy vân trung tâm và vân cùng màu gần nhất với vân trung tâm có các vân trùng là:
            +,  bức xa 1 và bức xạ 2 có : 1 vân trùng ( 10, 9)
            + , bức xạ 2 và bức xạ 3 có : 2 vân trùng (6, 5) và (12, 10)
            + , bức xạ 1 và bức xạ 3 có : 4 vân trùng (4, 3) ; (8, 6); (12, 9); (16, 12)
Vậy tổng cộng có 7 cặp vân trùng


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: hoathekiet trong 09:15:51 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu này mình cũng tính 7 vân.
[tex]\frac{k_1}{k_2}=\frac{10}{9},\frac{k_2}{k_3}=\frac{6}{5},\frac{k_3}{k_1}=\frac{3}{4}[/tex]
[tex]\Rightarrow k_1:k_2:k_3=20:18:15[/tex]
Số vân trùng: [tex]\frac{20}{10}+\frac{18}{6}+\frac{15}{3}-3=7[/tex]


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: vengefulspirit2611 trong 09:21:35 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức          (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.
Sao nó hấp thu được năng lượng lưng chừng này được?
Theo mình đáp án phải là D
Đang ở trạng thái cơ bản, nguyên tử hấp thụ năng lượng 12,24 eV thì năng lượng lớn nhất nó có thể phát ra được phải bằng với năng lượng mà nó đã hấp thu ( Trong trường hợp ko quan tâm đến En = -13,6eV/n2 )
Đề bài chỉ bảo là hấp thụ chứ đề bài có nói hấp thụ hết hay chưa đâu nhỉ?Theo mình A đúng hơn!


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: hoathekiet trong 09:29:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 30: Năng lượng của nguyên tử hiđrô ở các trạng thái dừng được xác định bằng công thức          (eV) với n = 1, 2, 3,…Nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái cơ bản thì hấp thụ bức xạ có năng lượng ∆E = 12,24 eV. Khi  các êlectron chuyển quỹ đạo dừng thì nó phát ra phôtôn có năng lượng lớn nhất bằng
A. 12,09 eV.   B. 1,51 eV.   C. 10,73 eV.   D. 12,24 eV.
Sao nó hấp thu được năng lượng lưng chừng này được?

Theo mình như sau:
Nó hấp thụ năng lượng nên chuyển lên các trạng thái cao hơn. Nghĩa là năng lượng đó phải đủ để "thắng" mức năng lượng dừng của nó:
[tex]E_n-E_1 \le 12,24 \le E_{n+1} - E_1 \Leftrightarrow 13,6(1-\frac{1}{n^2}) \le 12,24 \le 13,6(1-\frac{1}{(n+1)^2}) \Rightarrow n=3[/tex]
Khi ở quỹ đạo dừng n=3 nó phát ra bức xạ:
[tex]E=E_n-E_1=13,6(1-\frac{1}{9})=12,09[/tex]
Chọn A


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 10:34:52 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
theo thuyết lượng tử thì nó chỉ hấp thụ đúng năng lượng Em-En mà.năng lượng đề cho đâu có phải là hiệu của 2 mức đâu?đề này liệu có vi phạm thuyết lượng tử?


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 10:36:54 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
mình quên, câu 19 U=150V


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: hoathekiet trong 08:09:58 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
theo thuyết lượng tử thì nó chỉ hấp thụ đúng năng lượng Em-En mà.năng lượng đề cho đâu có phải là hiệu của 2 mức đâu?đề này liệu có vi phạm thuyết lượng tử?
Thì nó hấp thụ hết nhưng chỉ "dừng" lại đúng quỹ đạo dừng thôi. Không lên quỹ đạo cao hơn đc. Mà khi đó nó sẽ bức xạ mức năng lượng từ mức quỹ đạo dừng chớ không phải từ mức "hấp thụ hết"


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 10:42:16 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
theo thuyết lượng tử thì nó chỉ hấp thụ đúng năng lượng Em-En mà.năng lượng đề cho đâu có phải là hiệu của 2 mức đâu?đề này liệu có vi phạm thuyết lượng tử?
Thì nó hấp thụ hết nhưng chỉ "dừng" lại đúng quỹ đạo dừng thôi. Không lên quỹ đạo cao hơn đc. Mà khi đó nó sẽ bức xạ mức năng lượng từ mức quỹ đạo dừng chớ không phải từ mức "hấp thụ hết"
xem lại câu hỏi C2 sách gk cơ bản lý 12 nhé!


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 07:28:04 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
theo thuyết lượng tử thì nó chỉ hấp thụ đúng năng lượng Em-En mà.năng lượng đề cho đâu có phải là hiệu của 2 mức đâu?đề này liệu có vi phạm thuyết lượng tử?
Thì nó hấp thụ hết nhưng chỉ "dừng" lại đúng quỹ đạo dừng thôi. Không lên quỹ đạo cao hơn đc. Mà khi đó nó sẽ bức xạ mức năng lượng từ mức quỹ đạo dừng chớ không phải từ mức "hấp thụ hết"
xem lại câu hỏi C2 trang 168 sách gk cơ bản lý 12 nhé!


Tiêu đề: Trả lời: 3 câu trong đề thi thử sào nam
Gửi bởi: thutu trong 08:29:58 PM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
nên sửa lại đề là cung cấp cho nguyên tử năng lượng 12,24 eV. (dưới dạng khác, có thể là bắn vào electron có động năng 12,24 eV. )thì nó mới nhận 12,09 và nhảy lên mức n=3, năng lượng còn lại là động năng sau của electron.
thầy dương nhỉ?