Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: AriesLeo trong 06:50:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10140Tiêu đề: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: AriesLeo trong 06:50:52 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải một số bài tập về sóng cơ:
Câu 1:Tại 2 điểm A,B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1.2cm.M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm.N đối xứng M qua AB.Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là: A.0   B.3   C.2   D.4

Câu 2: Giao thoa với 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 10cm.Khi đó tại vùng giữa 2 nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn mà 2 đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại.Biết tốc độ truyền sóng là v=50cm/s.Tần số dao động 2 nguồn là:

Câu 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn với pt dao động: uA=acos([tex]\omega t[/tex]);uB=asin[tex]\omega t[/tex] .Gọi Lamda là bước sóng ta có AB=2.25Lamda.Hỏi trên AB có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với nguồn A?

Câu 4:Một sợi dây đàn hồi OM= 120cm có 2 đầu cố định.Khi xảy ra sóng dừng trên dây có 6 bó sóng.Biên độ tại bụng sóng là 5cm.Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 2.5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.ON có giá trị theo cm là:

Ở câu 4 em giải như sau: OM = 6.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] => [tex]\lambda =[/tex]40cm
AN=Abụngsin([tex]\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]) => [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{3}[/tex] => d= 20/3 (Mong các thầy và các bạn chỉ giúp em sai chỗ nào bởi vì em làm ra thấy không giống đáp án nào cả)

Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: Quang Dương trong 07:11:40 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 4 em làm đúng rồi !


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: AriesLeo trong 03:11:57 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải 3 câu còn lại ạ!!Em xin cảm ơn  [-O<


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: blueblue55555 trong 04:34:00 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải một số bài tập về sóng cơ:
Câu 1:Tại 2 điểm A,B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1.2cm.M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm.N đối xứng M qua AB.Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là: A.0   B.3   C.2   D.4

Câu 2: Giao thoa với 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 10cm.Khi đó tại vùng giữa 2 nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn mà 2 đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại.Biết tốc độ truyền sóng là v=50cm/s.Tần số dao động 2 nguồn là:

Câu 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn với pt dao động: uA=acos([tex]\omega t[/tex]);uB=asin[tex]\omega t[/tex] .Gọi Lamda là bước sóng ta có AB=2.25Lamda.Hỏi trên AB có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với nguồn A?

Câu 4:Một sợi dây đàn hồi OM= 120cm có 2 đầu cố định.Khi xảy ra sóng dừng trên dây có 6 bó sóng.Biên độ tại bụng sóng là 5cm.Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 2.5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.ON có giá trị theo cm là:

Ở câu 4 em giải như sau: OM = 6.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] => [tex]\lambda =[/tex]40cm
AN=Abụngsin([tex]\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]) => [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{3}[/tex] => d= 20/3 (Mong các thầy và các bạn chỉ giúp em sai chỗ nào bởi vì em làm ra thấy không giống đáp án nào cả)
Câu 2.
10 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn mà 2 đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại => 10[tex]\lambda[/tex]/2 = 10cm (Vẽ hình ra đếm sẽ thấy nha bạn )
=> [tex]\lambda[/tex]= 2cm => f=v/[tex]\lambda[/tex] = 25Hz

Mấy câu còn lại đợi thầy Dương   :P
Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: sky_pmc trong 05:38:57 PM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Câu 1:Gọi MN giao vs AB là O ta tìm được OA=11,oB=2. ta tìm số điểm CĐ trên MO.Gọi K là số điểm CĐ trên MO ta có <[tex]9\leq 1,6k\leq 7[/tex].suy ra có 2 giá trị k=5,6
vậy trên MN có 4 điểm cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: Một số bài tập về sóng cơ
Gửi bởi: sky_pmc trong 01:14:52 AM Ngày 18 Tháng Sáu, 2012
Mong các thầy và các bạn giúp em giải một số bài tập về sóng cơ:
Câu 1:Tại 2 điểm A,B cách nhau 13 cm trên mặt nước có 2 nguồn sóng đồng bộ, tạo ra sóng mặt nước có bước sóng là 1.2cm.M là điểm trên mặt nước cách A và B lần lượt là 12cm và 5cm.N đối xứng M qua AB.Số hypebol cực đại cắt đoạn MN là: A.0   B.3   C.2   D.4

Câu 2: Giao thoa với 2 nguồn kết hợp cùng pha A và B cách nhau 10cm.Khi đó tại vùng giữa 2 nguồn người ta quan sát thấy xuất hiện 10 dãy dao động cực đại và cắt đoạn AB thành 11 đoạn mà 2 đoạn gần các nguồn chỉ dài bằng một nửa các đoạn còn lại.Biết tốc độ truyền sóng là v=50cm/s.Tần số dao động 2 nguồn là:

Câu 3: Trên mặt chất lỏng có 2 nguồn với pt dao động: uA=acos([tex]\omega t[/tex]);uB=asin[tex]\omega t[/tex] .Gọi Lamda là bước sóng ta có AB=2.25Lamda.Hỏi trên AB có mấy điểm cực đại dao động cùng pha với nguồn A?

Câu 4:Một sợi dây đàn hồi OM= 120cm có 2 đầu cố định.Khi xảy ra sóng dừng trên dây có 6 bó sóng.Biên độ tại bụng sóng là 5cm.Tại điểm N trên dây gần O nhất có biên độ dao động là 2.5[tex]\sqrt{3}[/tex] cm.ON có giá trị theo cm là:

Ở câu 4 em giải như sau: OM = 6.[tex]\frac{\lambda }{2}[/tex] => [tex]\lambda =[/tex]40cm
AN=Abụngsin([tex]\frac{2\pi d}{\lambda }[/tex]) => [tex]\frac{2\pi d}{\lambda }=\frac{\pi }{3}[/tex] => d= 20/3 (Mong các thầy và các bạn chỉ giúp em sai chỗ nào bởi vì em làm ra thấy không giống đáp án nào cả)câu3:số điểm dđ vs biên độ cđ cùng pha xs 2 nguồn thỏa mãn [tex]\inline \prod{d/\lambda }+\prod{/2}=k2\prod{}[/tex]
có 2 điểm