Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: thanhcoibg trong 02:26:22 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10131Tiêu đề: cần giúp bài ion
Gửi bởi: thanhcoibg trong 02:26:22 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
 Đ X chứa 0.1mol Ca2+ , 0.3Mg2+,0.4Cl-,0,4 HCO3-. Cô cạn dung dịch thu đựơc chất rắn Y.Nung Y trong không khí đên m k0 đôi thì dc bao nhiêu gam chất rắn


Tiêu đề: Trả lời: cần giúp bài ion
Gửi bởi: cacon194 trong 09:28:46 PM Ngày 20 Tháng Sáu, 2012
cô cạn dd, và nung toàn bộ ion HCO3- bị nhiệt phân thành Co3-2 tính tổng thôi