Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: thesea trong 01:22:51 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10128Tiêu đề: Con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: thesea trong 01:22:51 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Vật A có khối lượng m=200g được gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k=20N/m. Đầu kia của lò xo giữ cố định. Tại thời điểm ban đầu, vật A ở vị trí lò xo được giữ nén lại 6cm nhờ vật B. Sau đó người ta truyền cho B một vận tốc để B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.  thời điểm mà vật A qua vị trí cân bằng lần đầu tiên?
Đây là một câu trong đề thi thử em giải mãi không ra.
Nhờ các thầy cô và các bạn trình bày cách giải giúp em. Em xin cảm ơn


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 02:18:34 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Vật A có khối lượng m=200g được gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k=20N/m. Đầu kia của lò xo giữ cố định. Tại thời điểm ban đầu, vật A ở vị trí lò xo được giữ nén lại 6cm nhờ vật B. Sau đó  người ta truyền cho B một vận tốc để B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.  thời điểm mà vật A qua vị trí cân bằng lần đầu tiên?
Đây là một câu trong đề thi thử em giải mãi không ra.
Nhờ các thầy cô và các bạn trình bày cách giải giúp em. Em xin cảm ơn


Để bài dùng thuật ngữ thiếu chính xác :  không thể người ta truyền cho B một vận tốc để B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2 mà phải là người ta cho B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: thesea trong 05:21:17 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Vật A có khối lượng m=200g được gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k=20N/m. Đầu kia của lò xo giữ cố định. Tại thời điểm ban đầu, vật A ở vị trí lò xo được giữ nén lại 6cm nhờ vật B. Sau đó  người ta truyền cho B một vận tốc để B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.  thời điểm mà vật A qua vị trí cân bằng lần đầu tiên?
Đây là một câu trong đề thi thử em giải mãi không ra.
Nhờ các thầy cô và các bạn trình bày cách giải giúp em. Em xin cảm ơn


Để bài dùng thuật ngữ thiếu chính xác :  không thể người ta truyền cho B một vận tốc để B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2 mà phải là người ta cho B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2

Vâng thưa thầy, giả sử nếu như thế thì giải thế nào ạ?Em đã sửa lại đề giống như thầy phân tích.


Tiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: thesea trong 05:24:32 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Vật A có khối lượng m=200g được gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k=20N/m. Đầu kia của lò xo giữ cố định. Tại thời điểm ban đầu, vật A ở vị trí lò xo được giữ nén lại 6cm nhờ vật B. Sau đó người ta t cho B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.  thời điểm mà vật A qua vị trí cân bằng lần đầu tiên?
Đây là một câu trong đề thi thử em giải mãi không ra.
Nhờ các thầy cô và các bạn trình bày cách giải giúp em. Em xin cảm ơnTiêu đề: Trả lời: Con lắc lò xo cần giúp
Gửi bởi: Quang Dương trong 06:38:48 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Vật A có khối lượng m=200g được gắn vào đầu 1 lò xo có độ cứng k=20N/m. Đầu kia của lò xo giữ cố định. Tại thời điểm ban đầu, vật A ở vị trí lò xo được giữ nén lại 6cm nhờ vật B. Sau đó người ta t cho B chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 4 m/s2.  thời điểm mà vật A qua vị trí cân bằng lần đầu tiên?
Đây là một câu trong đề thi thử em giải mãi không ra.
Nhờ các thầy cô và các bạn trình bày cách giải giúp em. Em xin cảm ơnGiai đoạn đầu nếu chỉ dưới tác dụng của lực đàn hồi vật A sẽ có gia tốc : [tex]a = \frac{k\Delta l}{m} = 6m/s^{2} > a_{B}[/tex] nên A sẽ nén lên B.

Theo định luật II Newton cho vật A ta có :[tex]k\Delta l - N = m_{A}a_{A} = m_{A}a_{B}[/tex]

Khi hai vật bắt đầu rời nhau ra N = 0 và gia tốc của hai vật vẫn đang là 4 m/s2. Lúc này theo (1) ta c

[tex]kx = m_{A}a_{A} \Rightarrow x = \frac{m_{A}a_{A}}{k} = 4cm[/tex]

Thời gian chuyển động trong giai đoạn này : [tex]x = \frac{at^{2}}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2x}{a}} = \sqrt{2}/10s[/tex].

Vận tốc của vậ A lúc này : [tex]v = at = 40\sqrt{2} cm/s[/tex]

Biên độ dao động điều hòa của A lúc sau : [tex]A = \sqrt{x^{2} + \left(\frac{v}{\omega } \right)^{2}} = 4\sqrt{3}cm[/tex]

Đến đây em dùng vecto quay để xác định thời gian vật đi từ vị trí 4cm đến VTCB (chịu khó làm tiếp nhé vì tôi có khách!)