Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: missyou266 trong 12:52:03 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10126Tiêu đề: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: missyou266 trong 12:52:03 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Lưỡng lăng kính có A = 0,01 rad, chiết suất n=1,5;khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy ,cách lăng kính 20cm.Cho [tex]\lambda=0,6 m[/tex].Số vân sáng quan sát được trên màn cách lăng kính 180cm là   
A.27                        B.29                             C.31                             D.33Câu 2 : Trong sự giao thoa của lưỡng gương phẳng ta có [tex]anpha =5.10^{-3} (rad)[/tex],khoảng cách từ nguồn sáng đến giao tuyến hai gương là d=50cm.Màn đặt song song với đoạn nối 2 ảnh của S.Khi[tex]\lambda   =0.5  m[/tex] trên màn có 51 vân sáng , trong đó hai mép của hệ vân sáng.Khoảng  cách từ màn đến giao tuyến của hai gương là
 A.l=1 m                          B.l=2 m                       C.l=0.5                         D.l=1,5mCâu 3 : Trong một mạch giao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.Khoảng thời gian ngắn
nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ đọ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là 800 us.Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là
A.800 us  .                    B.1200 us   .                       C.600 us  .                   D.400  us .

mong mọi người giúp mình !!! thanks


Tiêu đề: Trả lời: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: giacmoxanh trong 01:26:12 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 3 : Trong một mạch giao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.Khoảng thời gian ngắn
nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ đọ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là 800 us.Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là
A.800 us  .                    B.1200 us   .                       C.600 us  .                   D.400  us .

trả lời:cường độ dòng điện từ Imax giảm về Imax/2  thi [tex]\Delta[/tex]tmin=800[tex]\mu s[/tex]=T/6 rồi suy ra chu kì T=4.8ms .
năng lường từ trương tữ max giảm còn một nửa [tex]\Rightarrow[/tex] cường độ dòng điên Imax giảm về Imax/[tex]\sqrt[1]{2}[/tex] thì [tex]\Delta t[/tex]=T/8 đáp án C

Tiêu đề: Trả lời: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: giacmoxanh trong 01:36:41 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 3 : Trong một mạch giao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do.Khoảng thời gian ngắn
nhất để cường độ dòng điện qua cuộn cảm giảm từ đọ lớn cực đại xuống còn một nửa độ lớn cực đại là 800 us.Khoảng thời gian ngắn nhất để năng lượng từ trường trong mạch giảm từ độ lớn cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là
A.800 us  .                    B.1200 us   .                       C.600 us  .                   D.400  us .

trả lời:cường độ dòng điện từ Imax giảm về Imax/2  thi [tex]\Delta[/tex]tmin=800[tex]\mu s[/tex]=T/6 rồi suy ra chu kì T=4.8ms .
năng lường từ trương tữ max giảm còn một nửa [tex]\Rightarrow[/tex] cường độ dòng điên Imax giảm về Imax/[tex]\sqrt[2]{2}[/tex] thì [tex]\Delta t[/tex]=T/8 đáp án C


Tiêu đề: Trả lời: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: traugia trong 06:34:08 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 1 : Lưỡng lăng kính có A = 0,01 rad, chiết suất n=1,5;khe sáng S nằm trong mặt phẳng chung của hai đáy ,cách lăng kính 20cm.Cho [tex]\lambda=0,6 m[/tex].Số vân sáng quan sát được trên màn cách lăng kính 180cm là    
A.27                        B.29                             C.31                             D.33
Bước sóng phải là : [tex]\lambda = 0,6\mu m[/tex]

Hệ giao thoa trên màn coi như xuất phát từ S1, S2 là hai ảnh của S qua hai lăng kính
 Khoảng cách giữa hai ảnh là : a = S1S2 = 2d(n-1)A = 2 mm
 Khoảng cách từ S1S2  tới màn là : D = d + 180 = 200 cm = 2000 mm
Khoảng vân quan sát được là : i = [tex]\frac{\lambda D}{a} = 0,6 mm[/tex]
Bề rộng vùng giao thoa trên màn là : Sử dụng tam giác đồng dạng ta có:
       [tex]\frac{L}{a} = \frac{180}{d} => L = 18 mm[/tex]
Vậy số vân sáng quan sát được trên màn : [tex]N = 2\left|\left| \frac{L}{2i}\right| \right| +1 = 9[/tex]
( Dấu [tex]\left|\left|\frac{L}{2i} \right| \right|[/tex] kí hiệu lấy phần nguyên của kết quả )


Tiêu đề: Trả lời: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: traugia trong 06:43:25 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
 Úi nhầm tí : [tex]N = 2\left|\left|\frac{L}{2i} \right| \right|+1 = 31[/tex]
Vậy có 31 vân sáng


Tiêu đề: Trả lời: Giúp vài câu chuyen KHTN lần 5 !!
Gửi bởi: traugia trong 07:58:44 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 2 : Trong sự giao thoa của lưỡng gương phẳng ta có [tex]anpha =5.10^{-3} (rad)[/tex],khoảng cách từ nguồn sáng đến giao tuyến hai gương là d=50cm.Màn đặt song song với đoạn nối 2 ảnh của S.Khi[tex]\lambda   =0.5  m[/tex] trên màn có 51 vân sáng , trong đó hai mép của hệ vân sáng.Khoảng  cách từ màn đến giao tuyến của hai gương là
 A.l=1 m                          B.l=2 m                       C.l=0.5                         D.l=1,5m
Khoảng cách giữa hai ảnh S1S2 của S qua hai gương là :
       a = S1S2 = 2d[tex]\alpha[/tex] = 5mm
Khoảng cách từ giao tuyến hai gương đến S1S2 là : d0 = dcos[tex]\alpha[/tex] [tex]\approx d = 50 cm[/tex]
Gọi l là khoảng cách giữa giao tuyến hai gương đến màn, khoảng vân i là :
      [tex]i = \frac{\lambda D}{a} = \frac{\lambda (l + d_{0})}{a}[/tex] =
Mà theo bài ra: Trên màn quan sát được 51 vân sáng với hai vân sáng ở mép ngoài nên bể rộng của trường giao thoa là: L  = 50 i
Mặt khác : L = 2l[/sub][tex]\alpha[/tex]
=> 2l[tex]\alpha[/tex] = 50 i
<=> 0,01 l = 0,005 (l+50)
<=> l = 50 cm = 0,5 m