Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => TOÁN HỌC => Tác giả chủ đề:: als54 trong 11:10:04 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10116Tiêu đề: Một bài hình học phẳng.
Gửi bởi: als54 trong 11:10:04 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Trong mặt phẳng tọa độ [tex]Oxy[/tex] cho [tex]\Delta ABC[/tex] vuông tại [tex]A[/tex], [tex]B(1;\,1)[/tex] và phương trình [tex](AC): 4x+3y-32=0[/tex], tia [tex]BC[/tex] chứa [tex]M[/tex] sao cho [tex]BM.BC=75[/tex]. Tìm tọa độ [tex]C[/tex] biết [tex]R=\dfrac{5\sqrt{5}}{2}[/tex] (với [tex]R[/tex] là bán kính đường tròn ngoại tiếp [tex]\Delta AMC[/tex]).
Mọi người giúp mình bài này với.