Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: quê nghèo trong 10:17:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10112Tiêu đề: song cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: quê nghèo trong 10:17:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Khi thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp O1O2 cách nhau 12 cm và có phương trình u1=3cos(40pi*t + pi/6)
và nguồn u2=3cos(40pi*t - 5pi/6).Khoảng cách 2 nguồn là 12cm, vận tốc truyền sóng là 60cm/s.Tìm trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm
nhờ thầy cô chỉ giúp phương pháp tổng quat để giai loại này


Tiêu đề: Trả lời: song cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Huỳnh Phước Tuấn trong 10:39:35 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Khi thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp O1O2 cách nhau 12 cm và có phương trình u1=3cos(40pi*t + pi/6)
và nguồn u2=3cos(40pi*t - 5pi/6).Khoảng cách 2 nguồn là 12cm, vận tốc truyền sóng là 60cm/s.Tìm trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm
nhờ thầy cô chỉ giúp phương pháp tổng quat để giai loại này
Đầu tiên tìm độ lệch pha giữa hai nguồn: gọi M là điểm có biên độ Am = 3 cm.
Phương trình sóng do mỗi nguồn truyền đến M:
[tex]u1M=3cos(40\pi t+\pi /6 -2\pi d_{1}/\lambda )[/tex]
[tex]u2M=3cos(40\pi t-5\pi /6-2\pi d_{2}/\lambda )[/tex]
Để Am = A1= A2 thì:[tex]d_{2M}-d_{1M}=-\frac{\lambda }{6}+k\lambda ;
Và ta có: d_{2M}+d_{1M}=AB[/tex]
Kết hợp 2 điều kiện này suy ra K.  Số K là giá trị cần tìm


Tiêu đề: Trả lời: song cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Quang Dương trong 10:40:02 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Khi thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp O1O2 cách nhau 12 cm và có phương trình u1=3cos(40pi*t + pi/6)
và nguồn u2=3cos(40pi*t - 5pi/6).Khoảng cách 2 nguồn là 12cm, vận tốc truyền sóng là 60cm/s.Tìm trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm
nhờ thầy cô chỉ giúp phương pháp tổng quat để giai loại này

Bước sóng : 3cm

Hai nguồn ngược pha nên tại trung điểm I của O1O2 là nút sóng .

Xét tỉ số : [tex]\frac{O_{1}I}{\lambda /2} = 4[/tex].
Nghĩa là trên đoạn này có 4 bó sóng mà mỗi bó có hai điểm dao động với biên độ 3cm.

Vậy trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm là 16


Tiêu đề: Trả lời: song cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 10:47:58 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Khi thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp O1O2 cách nhau 12 cm và có phương trình u1=3cos(40pi*t + pi/6)
và nguồn u2=3cos(40pi*t - 5pi/6).Khoảng cách 2 nguồn là 12cm, vận tốc truyền sóng là 60cm/s.Tìm trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm
nhờ thầy cô chỉ giúp phương pháp tổng quat để giai loại này
lamda = 3cm. AB=4lamda (chẵn)
giữa 1 cực đại và 1 cực tiểu sẽ có 1 điểm dđ vs biên độ 3mm. Hay trog 1lamda sẽ có 4điểm dđ vs b.độ 3mm. Vậy trên AB có 16 điểm dđ vs b.độ 3mm.
2 nguồn A,B ngc pha cơ bản k ảnh hưởng đến bài toán vì chữ "chẵn " nói trên


Tiêu đề: Trả lời: song cơ cần giúp đỡ
Gửi bởi: pluplu trong 10:49:05 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Khi thực hiện giao thoa với hai nguồn kết hợp O1O2 cách nhau 12 cm và có phương trình u1=3cos(40pi*t + pi/6)
và nguồn u2=3cos(40pi*t - 5pi/6).Khoảng cách 2 nguồn là 12cm, vận tốc truyền sóng là 60cm/s.Tìm trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm
nhờ thầy cô chỉ giúp phương pháp tổng quat để giai loại này

Bước sóng : 3cm

Hai nguồn ngược pha nên tại trung điểm I của O1O2 là nút sóng .

Xét tỉ số : [tex]\frac{O_{1}I}{\lambda /2} = 4[/tex].
Nghĩa là trên đoạn này có 4 bó sóng mà mỗi bó có hai điểm dao động với biên độ 3cm.

Vậy trên đoạn nối 2 nguồn số điểm dao động với biên độ 3cm là 24

Nếu tại 2 nguồn là cực đại thì trừ đi 2 phải không thầy?