Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: ducphuqn trong 09:59:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10111Tiêu đề: Hỏi đáp các câu trong 30 đề khó của Nguyễn Hồng Khánh .
Gửi bởi: ducphuqn trong 09:59:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đề 1 .
Câu 11 : Hai nguồn sóng S1,S2 cùng pha và cách nhau 8cm . Về 1 phía của S1S2 lấy thêm 2 điểm S3,S4 sao cho S3S4=4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4 . lamda=2cm . Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dđ với biên độ cực đại ?


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đáp các câu trong 30 đề khó của Nguyễn Hồng Khánh .
Gửi bởi: mark_bk99 trong 10:02:29 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đề 1 .
Câu 11 : Hai nguồn sóng S1,S2 cùng pha và cách nhau 8cm . Về 1 phía của S1S2 lấy thêm 2 điểm S3,S4 sao cho S3S4=4 cm và hợp thành hình thang cân S1S2S3S4 . lamda=2cm . Hỏi đường cao của hình thang lớn nhất là bao nhiêu để trên S3S4 có 5 điểm dđ với biên độ cực đại ?
Xem link tại đây http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9922.msg45523#msg45523http://


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đáp các câu trong 30 đề khó của Nguyễn Hồng Khánh .
Gửi bởi: ducphuqn trong 10:10:47 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 13 : Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công sức P hoạt động đồng thời . Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền tải đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải H . Hỏi khi chỉ còn 1 tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H' là bao nhiêu ? Coi điện áp truyền tải , hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi


Tiêu đề: Trả lời: Hỏi đáp các câu trong 30 đề khó của Nguyễn Hồng Khánh .
Gửi bởi: Hoàng Anh Tài trong 10:17:08 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 13 : Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cùng công sức P hoạt động đồng thời . Điện sản xuất ra được đưa lên đường dây và truyền tải đến nơi tiêu thụ với hiệu suất truyền tải H . Hỏi khi chỉ còn 1 tổ máy hoạt động bình thường thì hiệu suất truyền tải H' là bao nhiêu ? Coi điện áp truyền tải , hệ số công suất truyền tải và điện trở đường dây không đổi

Nên tìm kiếm trước khi hỏi bài! Đã có ở đây: LINK (http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=7485)