Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: Điền Quang trong 09:28:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10110Tiêu đề: Sóng cơ - tehran
Gửi bởi: Điền Quang trong 09:28:52 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đăng lại bài cho thành viên do đăng sai bị xóa. Mọi người giải giúp thành viên này:

CÂu 15: Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước.Khoảng cách 2 nguồn là AB = 16cm. 2 sóng truyền đi có bước sóng 4cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB,cách AB một khoản 8 cm,gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là ?
A. 1,42 cm            B.1,50 cm         C.2,15cm            D.2,25cm

Câu 16: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước,2 nguồn A,B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ,cùng pha và cùng tần số 50hz.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s.Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A,bán kính AB,điểm dao đông với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là ?
A.19,97cm       B.19,75cm         C.20cm           D.11,9cmTiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - tehran
Gửi bởi: AriesLeo trong 02:43:46 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đăng lại bài cho thành viên do đăng sai bị xóa. Mọi người giải giúp thành viên này:

CÂu 15: Trong thí nghiệm giao thoa với 2 nguồn sóng giống nhau tại A,B trên mặt nước.Khoảng cách 2 nguồn là AB = 16cm. 2 sóng truyền đi có bước sóng 4cm. Trên đường thẳng xx' song song với AB,cách AB một khoản 8 cm,gọi C là giao điểm của xx' với đường trung trực của AB.Khoảng cách ngắn nhất từ C đến điểm dao động với biên độ cực tiểu nằm trên xx' là ?
A. 1,42 cm            B.1,50 cm         C.2,15cm            D.2,25cm

Câu 15:Gọi điểm cần tìm là D,gọi khoảng cách CD là x
khoảng cách CD nhỏ nhất [tex]\Rightarrow DS_{2}-DS_{1}=\frac{\lambda }{2}[/tex] (1)
[tex]DS_{1}=\sqrt{(8-x)^{2}+8^{2}}[/tex]
[tex]DS_{2}=\sqrt{(8+x)^{2}+8^{2}}[/tex]
Thay vào phương trình (1) sẽ tìm được x=1.4198 => đáp án A
(Em chỉ biết giải mỗi cách này!Có gì sai sót mong nhận được góp ý của các thầy và các bạn :D)


Tiêu đề: Trả lời: Sóng cơ - tehran
Gửi bởi: AriesLeo trong 03:05:37 PM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Đăng lại bài cho thành viên do đăng sai bị xóa. Mọi người giải giúp thành viên này:
Câu 16: Trong hiện tượng giao thoa sóng nước,2 nguồn A,B cách nhau 20cm dao động cùng biên độ,cùng pha và cùng tần số 50hz.Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 1,5m/s.Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn tâm A,bán kính AB,điểm dao đông với biên độ cực đại cách đường thẳng AB một đoạn xa nhất là ?
A.19,97cm       B.19,75cm         C.20cm           D.11,9cm
Câu 16:[tex]\lambda =3cm[/tex]
[tex]\frac{AB}{\lambda }=\frac{20}{3}=6.667[/tex][tex]\Rightarrow[/tex] có 13 điểm dao động với biên độ cực đai trên đoạn AB(2 nguồn cùng pha nên trung điểm AB dao động với biên độ cực đại)
mỗi hypebol ứng với điểm dao động với biên độ cực đại trên AB sẽ cắt đường tròn đã cho tại 2 điểm
Gọi D là điểm cần tìm trên đề bài.Để D cách AB một khoảng xa nhất thì DB-DA=[tex]6.\lambda[/tex]
Với DA=AB=20cm=>DB=38cm
 *-:)Trở về với bài toán tìm đường cao kẻ từ D của tam giác ABD cân tại A với AB=AD=20cm,DB=38cm=>khoảng cách cần tìm là 11.9cm =>đáp án D
(Câu này em không chắc lắm!Nếu có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ :D)