Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => LUYỆN THI ĐẠI HỌC => Tác giả chủ đề:: qvd4081 trong 09:05:29 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10108Tiêu đề: công thức điện xoay chiều
Gửi bởi: qvd4081 trong 09:05:29 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
đọc trong 1 tài liệu minh thấy ghi như thế này :
  Cho R thay đổi để công suất trên biên' trở R đạt cực đại
    [tex]P_{max} = \frac{U}{2R}[/tex]
Và 1 đoạn ở dưới tài liệu ây' lại ghi
 [tex]L,C,\omega ,U[/tex] không đổi . Khi R thay đổi thì thấy 2 giá trị R1, R2 cho cung P< Pmax
  Ta luôn có : R1.R2= ([tex](Z_{l}-Z_{c})^{2}[/tex]  hay [tex]R_{pmax}= \sqrt{R1.R2}[/tex]
  Vậy [tex]R_{pmax}= \sqrt{R1.R2}[/tex] co' bằng 2.R trong trường hợp trên không bạn
 Thank

Tiêu đề: Trả lời: công thức điện xoay chiều
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 09:26:22 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
đọc trong 1 tài liệu minh thấy ghi như thế này :
  Cho R thay đổi để công suất trên biên' trở R đạt cực đại
    [tex]P_{max} = \frac{U}{2R}[/tex]
Và 1 đoạn ở dưới tài liệu ây' lại ghi
 [tex]L,C,\omega ,U[/tex] không đổi . Khi R thay đổi thì thấy 2 giá trị R1, R2 cho cung P< Pmax
  Ta luôn có : R1.R2= ([tex](Z_{l}-Z_{c})^{2}[/tex]  hay [tex]R_{pmax}= \sqrt{R1.R2}[/tex]
  Vậy [tex]R_{pmax}= \sqrt{R1.R2}[/tex] co' bằng 2.R trong trường hợp trên không bạn
 Thank
Trước tiên từ biểu thức:[tex]P=\frac{U^{2}.R}{Z^{2}}=\frac{U^{2}}{R+\frac{\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}{R}}; P_{max}\Leftrightarrow R=\frac{\left(Z_{L}-Z_{C} \right)^{2}}{R}\Rightarrow P_{max}=\frac{U^{2}}{2.R}[/tex]
Với trường hợp khác bạn giải phương trình bậc 2 với ẩn là R sẽ tìm được 2 giá trị R1, R2 sau đó nhân vào sẽ biết rõ câu trả lời.