Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 07:25:56 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10104Tiêu đề: Giúp mình 3 bài về dao động lò xo, sóng, điện từ nha ^^!
Gửi bởi: denyoblur trong 07:25:56 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
41. Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g, treo vào một lò xo có độ cứng k=50N/m. nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 22cm

43.  mạch dao động LC đang thưc hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ 8pi (mA) và đang tăng, sau đó khoảng thời gian 3T/4 thì điện tích trên bản tụ có độ lớn 2.10^9 C. Chu kì dao động điện từ của mạch bằng:
A. 0,5ms
B. 0,25ms
C. 0,5 micros
D. 0,25 micros

46. Hai nguồn sóng kết hợp A và B trên mặt thoáng chất lỏng dao động theo phương trình uA=uB=4cos(10pi.t) mm. Coi biên độ sóng không đổi, tốc độ sóng v=15cm/s. Hai điểm M1 và M2 cùng nằm trên một elip nhận A, B làm tiêu điểm có AM1-BM1=1cm và AM2-BM2=3,5cm. Tại thời điểm ly độ của M1 là 3mm thì li độ của M2 tại thời điểm đó là:
A. 3mm
B. -3mm
C. -căn3 mm
D. -3. căn 3 mm


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mình 3 bài về dao động lò xo, sóng, điện từ nha ^^!
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 08:44:57 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
41. Hai vật A và B dán liền nhau mB=2mA=200g, treo vào một lò xo có độ cứng k=50N/m. nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lo=30cm thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Chiều dài ngắn nhất của lò xo sau đó là:
A. 26cm
B. 24cm
C. 30cm
D. 22cm
Ta có độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng khi hai vật chưa tách là:
[tex]\Delta l=\frac{\left(m_{A}+m_{B} \right).g}{k}=\frac{0,3.10}{50}=0,06m[/tex]
Độ dãn của lò xo ở vị trí cân bằng khi vật B tách ra là:
[tex]\Delta l_{A}=\frac{m_{A}.g}{k}=\frac{0,1.10}{50}=0,02m[/tex]
Khi vật tới vị trí thấp nhất thì lực đàn hồi cũng lớn nhất và vật B bị tách ra. Khi đó vật A có gia tốc cực đại là:[tex]a_{A}=\frac{F_{dhmax-P_{B}}}{m_{A}}=\frac{2.k.\Delta l-m_{B}.g}{m_{A}}=40m/s^{2}[/tex]
Sau đó vật A sẽ dao động điều hòa với biên độ:
[tex]A=\frac{a_{A}}{\omega ^{2}}=\frac{40}{\frac{50}{0,1}}=0,08m[/tex]
Vậy độ dài ngắn nhất của lò xo là:[tex]l_{min}=l_{0}+\Delta l_{A}-A=30+2-8=24cm[/tex]