Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: denyoblur trong 06:27:21 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10101Tiêu đề: Giúp mỉnh ba bài về sóng cơ và điện xoay chiều nha
Gửi bởi: denyoblur trong 06:27:21 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
12. Cho đoạn mạch RLC với L/C=R^2. đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u=U căn 2 cos(wt) (với u không đổi w thay đổi được). Khi w=w1 và w=w2=9w1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là:
A. 3/căn 73
B. 2/ căn 13
C. 2/ căn 21
D. 4/căn 67

50. Cho đoạn mạch nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r. Biết L=C.(R^2).=C.(r^2). Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u=U căn2cos(wt) thì điện áp hiệu dụng của đoạn mạch RC gấp căn 3 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch là:
A. 0,866
B. 0,657
C. 0,785
D. 0,5

33. Một sóng cơ học lan truyền trên mặt thoáng chất lỏng nằm ngang với tần số 10hz, tốc độ truyền sóng 1,2 m/s. Hai điểm M và N thuộc mặt thoáng, trên cùng một phương truyền sóng, cách nhau 26cm (M nằm gần nguồn sóng hơn). tại thời điểm t, điểm N hạ xuống thấp nhất. Khoảng thời gian ngắn nhất sau đó điểm M hạ xuống thấp nhất là:
A. 11/120s
B. 1/60s
C. 1/120s
D. 1/20s


Tiêu đề: Trả lời: Giúp mỉnh ba bài về sóng cơ và điện xoay chiều nha
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 07:34:05 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
12. Cho đoạn mạch RLC với L/C=R^2. đặt vào hai đầu đoạn mạch trên điện áp xoay chiều u=U căn 2 cos(wt) (với u không đổi w thay đổi được). Khi w=w1 và w=w2=9w1 thì mạch có cùng hệ số công suất, giá trị hệ số công suất đó là:
A. 3/căn 73
B. 2/ căn 13
C. 2/ căn 21
D. 4/căn 67
Ta có:[tex]cos\varphi _{1}=cos\varphi _{2}\Leftrightarrow \omega _{1}.L-\frac{1}{\omega _{1}.C}=\frac{1}{\omega _{2}.C}-\omega _{2}.L\Leftrightarrow \omega _{1}.\omega _{2}=9.\omega^{2} _{1}=\frac{1}{LC}(1)[/tex]
Ta có:
[tex]cos\varphi _{1}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}+\left(Z_{L1}-Z_{C1} \right)^{2}}}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}-2.\frac{L}{C}+\omega^{2} _{1}.L^{2}+\frac{1}{\omega ^{2}_{1}C^{2}}}}(2)[/tex]
Thay (1) và giả thiết vào (2):[tex]cos\varphi _{1}=\frac{R}{\sqrt{R^{2}-2.R^{2}+\frac{R^{2}}{9}+9.R^{2}}}=\frac{3}{\sqrt{73}}[/tex]