Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

CÁC KHOA HỌC KHÁC => HÓA HỌC => Tác giả chủ đề:: atlantis trong 11:33:24 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10096Tiêu đề: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi....bài hoa vô cơ
Gửi bởi: atlantis trong 11:33:24 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
   Đề ra thí này:
     Hòa tan 104,25g hỗn hợp muối nacl,naI vào h2o. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được  cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được là:
      A.29,5%và 70,5%                                 B.65 và 35
      C.28,06 và 71,94                                D.50 và 50


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi....bài hoa vô cơ
Gửi bởi: haitayhaibua trong 11:46:29 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
   Đề ra thí này:
     Hòa tan 104,25g hỗn hợp muối nacl,naI vào h2o. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được  cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được là:
      A.29,5%và 70,5%                                 B.65 và 35
      C.28,06 và 71,94                                D.50 và 50
bài này chú ý pt  Cl2+ NaI ===> NaCl + I2 là ra
mình giải ra nNaCl=nNaI=0,5
đáp án A


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi....bài hoa vô cơ
Gửi bởi: atlantis trong 11:50:38 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
   Đề ra thí này:
     Hòa tan 104,25g hỗn hợp muối nacl,naI vào h2o. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được  cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được là:
      A.29,5%và 70,5%                                 B.65 và 35
      C.28,06 và 71,94                                D.50 và 50
bài này chú ý pt  Cl2+ NaI ===> NaCl + I2 là ra
mình giải ra nNaCl=nNaI=0,5
đáp án A
đáp an đúng là c nha


Tiêu đề: Trả lời: Nhờ thầy cô và các bạ giúp đỡ......hihi....bài hoa vô cơ
Gửi bởi: haitayhaibua trong 11:55:20 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
  Đề ra thí này:
     Hòa tan 104,25g hỗn hợp muối nacl,naI vào h2o. Cho đủ khí clo đi qua rồi cô cạn. Nung chất rắn thu được  cho đến khi hết màu tím bay ra. Bã rắn còn lại sau khi nung nặng 58,5g. Phần trăm khối lượng mỗi muối trong hỗn hợp thu được là:
      A.29,5%và 70,5%                                 B.65 và 35
      C.28,06 và 71,94                                D.50 và 50
bài này chú ý pt  Cl2+ NaI ===> NaCl + I2 là ra
mình giải ra nNaCl=nNaI=0,5
đáp án A
đáp an đúng là c nha
à nhầm là C. số mol đúng rồi đó, nhân phần trăm nhìn lộn thành A. :D