Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Fc Barcelona trong 10:55:03 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10094Tiêu đề: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 10:55:03 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 5: Đặt một điện áp  (U, ω không đổi) vào đoạn mạch AB nối tiếp. Giữa hai điểm AM là một biến trở R, giữa MN là cuộn dây có r và giữa NB là tụ điện C. Khi R = 75  thì đồng thời có biến trở R tiêu thụ công suất cực đại và thêm bất kỳ tụ điện C’ nào vào đoạn NB dù nối tiếp hay song song với tụ điện C vẫn thấy UNB giảm. Biết các giá trị r, ZL, ZC, Z (tổng trở) nguyên. Giá trị của r và ZC là:

Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là

Câu 30: Công thoát electron của một kim loại là 2,40 eV. Xét các chùm sáng đơn sắc: chùm I có tần số f1=7.1014 Hz, chùm II có tần số f2=5,5.1014 Hz, chùm III có bước sóng lamda3=0.51.10^-6m . Chùm có thể gây ra hiện tượng quang điện nói trên là:
A. chùm I và chùm II.   B. chùm I và chùm III.   C. chùm II và chùm III.   D. chỉ chùm I.

Câu 36: Một vật có khối lượng không đổi, thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động lần lượt là x1 = 10cos(2pi.t + φ) cm và x2 = A2cos(2pi.t-pi/2 ) cm thì dao động tổng hợp là x = Acos(2pi.t-pi/3 ) cm. Khi năng lượng dao động của vật cực đại thì biên độ dao động A2 có giá trị là:


Câu 37: Đặt một điện áp xoay chiều  vào hai đầu mạch điện AB mắc nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở R, cuộn dây không thuần cảm (L, r) và tụ điện C với R=r . Gọi N là điểm nằm giữa điện trở R và cuộn dây, M là điểm nằm giữa cuộn dây và tụ điện. Điện áp tức thời uAM và uNB  vuông pha với nhau và có cùng một giá trị hiệu dụng là 30.căn 5 V . Giá trị của U0 bằng:


Câu 38: Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt (V), có U0 và ω không đổi. Thay đổi C = C0 công suất mạch đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất toạn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Giá trị C2 là:
A. C0/3 hoặc 3C0   B. C0/2 hoặc 2C0   C. C0/3 hoặc 2C0   D. C0/2 hoặc 3C0


Câu 48: Cho phản ứng nhiệt hạch:2D(1,2) →He(2,3)+ n, Biết độ hụt khối của D là 0,0024,He là 0,0305, nước trong tự nhiên có lẫn 0,015% D2O, với khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, 1u=931,5 MeV/c2, NA=6,022.1023 mol-1. Nếu toàn bộ D(1,2)được tách ra từ 1m3 nước làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng tỏa ra là:


Câu 47: Một con lắc lò xo được đặt nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m và vật nặng khối lượng m =400 g. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Sau khi thả vật 7Pi/30 s  thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:00:19 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
câu 5.  http://www.www.thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10018.msg45898#msg45898


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:05:51 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 35: Một người định quấn một máy hạ áp từ điện áp U1 = 220 (V) xuống U2 =110 (V) với lõi không phân nhánh, xem máy biến áp là lí tưởng, khi máy làm việc thì suất điện động hiệu dụng xuất hiện trên mỗi vòng dây là 1,25 Vôn/vòng. Người đó quấn đúng hoàn toàn cuộn thứ cấp nhưng lại quấn ngược chiều những vòng cuối của cuộn sơ cấp. Khi thử máy với điện áp U1 = 220V thì điện áp hai đầu cuộn thứ cấp đo được là 121(V). Số vòng dây bị quấn ngược là:


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:07:46 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là
Từ biểu thức: [tex]r=n^{2}.r_{0}\rightarrow n=3[/tex] vì bán kính tăng 9 lần.
Dùng công thức N=n.(n-1)/2=6


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:10:50 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Nhưng đáp án là 4 thầy ạ
mọi người có gắng tính ra đáp án hộ em với vì có mấy bài e tính khac kết quả
Mà Yumi ơi link đó bị hỏng rồi  ho:)


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:19:46 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Có thấy giông bải nào đâu hả yumi
hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:22:15 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
câu 30. W=hc/lamda =hf
đk để xay ra htquang đjện W>A
=> đ.án B


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 11:23:15 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là
Từ biểu thức: [tex]r=n^{2}.r_{0}\rightarrow n=3[/tex] vì bán kính tăng 9 lần.
Dùng công thức N=n.(n-1)/2= 3
Hii ngại quá! Mà không có chuyện đáp án 4 đâu em ạ! Vùng ánh sáng nhìn thấy chỉ thấy 1 màu đỏ thôiTiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 11:25:50 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là
Từ biểu thức: [tex]r=n^{2}.r_{0}\rightarrow n=3[/tex] vì bán kính tăng 9 lần.
Dùng công thức N=n.(n-1)/2= 3
Hii ngại quá! Mà không có chuyện đáp án 4 đâu em ạ! Vùng ánh sáng nhìn thấy chỉ thấy 1 màu đỏ thôi


em cũng nghĩ vậy nhưng mà đáp án vậy nên em thắc mắc là nó bẫy chỗ nào đây mà em không biết nên em hỏi cho chắc vậy thôi ạ
em cảm ơn thầy ạ


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: hoathekiet trong 11:29:10 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Theo mình như thế này:
Trạng thái kích thích thứ nhất (nghĩa là so với trạng thái cơ bản) là n=2, lúc sau n=6.
Đám nguyên tử đó phát ra các bức xạ trong dãy Ban-me và Pa-sen. Mà ánh sáng nhìn thấy chỉ có 4 bức xạ của dãy Ban-me (đỏ, lam, chàm, tím).
Như vậy đáp án là 4.


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: mark_bk99 trong 11:30:27 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012


Câu 38: Cho mạch điện xoay chiều AB chứa R, L,C nối tiếp, đoạn AM có điện trở thuần và cuộn dây thuần cảm 2R = ZL, đoạn MB có tụ C điện dung có thể thay đổi được. Đặt hai đầu mạch vào hiệu điện thế xoay chiều u = U0cosωt (V), có U0 và ω không đổi. Thay đổi C = C0 công suất mạch đạt giá trị cực đại, khi đó mắc thêm tụ C1 vào mạch MB công suất toạn mạch giảm một nửa, tiếp tục mắc thêm tụ C2 vào mạch MB để công suất của mạch tăng gấp đôi. Giá trị C2 là:
A. C0/3 hoặc 3C0   B. C0/2 hoặc 2C0   C. C0/3 hoặc 2C0   D. C0/2 hoặc 3C0

Giải rồi xem link tại đây
http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=9269.msg43109#msg43109http://


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 11:36:11 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
câu 36. Vẽ gjảng đồ. Ta có A/sin phi = 10/ sin(pi /6)
W max khi A max => sin phi =1 hay phi = pi /2.
A2=10/ tanpi /6


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:32:59 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012
Câu 29: Chiếu một chùm bức xạ đơn sắc thích hợp vào một đám nguyên tử hiđro đang ở trang thái dừng kích thích thứ nhất thì thấy êlectron trong nguyên tử hiđrô chuyển lên trạng thái dừng có bán kính tăng 9 lần. Số bức xạ ánh sáng nhìn thấy mà đám nguyên tử phát ra sau đó là
Từ biểu thức: [tex]r=n^{2}.r_{0}\rightarrow n=3[/tex] vì bán kính tăng 9 lần.
Dùng công thức N=n.(n-1)/2= 3
Hii ngại quá! Mà không có chuyện đáp án 4 đâu em ạ! Vùng ánh sáng nhìn thấy chỉ thấy 1 màu đỏ thôi
em cũng nghĩ vậy nhưng mà đáp án vậy nên em thắc mắc là nó bẫy chỗ nào đây mà em không biết nên em hỏi cho chắc vậy thôi ạ
em cảm ơn thầy ạ
Ngại quá hôm qua đi ngủ rồi mới nhớ ra là nhầm. Trạng thái kích thích thứ nhất là n = 2. Ứng với quỹ đạo L
[tex]r=2^{2}.r_{0}[/tex]
Khi bán kính tăng 9 lần tức là:[tex]r'=9.2^{2}.r_{0}=36.r_{0}=6^{2}.r_{0}\rightarrow n=6[/tex]
Ứng với quỹ đạo: P. Từ đó về bên trong phát ra: N=6.(6-1)/2=15 vạch nhưng chỉ có 4 vạch đỏ, lam, chàm, tím trong vùng ánh sáng nhìn thấy.
Thành thật xin lỗi.


Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: hiepsi_4mat trong 06:52:11 AM Ngày 16 Tháng Sáu, 2012

Câu 48: Cho phản ứng nhiệt hạch:2D(1,2) →He(2,3)+ n, Biết độ hụt khối của D là 0,0024,He là 0,0305, nước trong tự nhiên có lẫn 0,015% D2O, với khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3, 1u=931,5 MeV/c2, NA=6,022.1023 mol-1. Nếu toàn bộ D(1,2)được tách ra từ 1m3 nước làm nhiên liệu cho phản ứng trên thì năng lượng tỏa ra là:
Trước tiên ta tích năng lượng tỏa ra của một phản ứng:
[tex]W=\left(\Delta m_{\alpha }-2.\Delta m_{D} \right).c^{2}=\left(0,0305-2.0,0024 \right).931,5=23,93955MeV[/tex]
Trong [tex]1.m^{3}[/tex] nước thường chỉ có 0,015% lượng nước nặng vậy ta có:
[tex]m_{D_{2}O}=0,00015.10^{6}=150g[/tex]
 Số hạt D trong đó là:[tex]N_{D}=2.N_{D_{2}O}=2.\frac{150.6,02.10^{23}}{20}=9,033.10^{24}[/tex]
Vậy năng lượng toả ra trong phản ứng là: [tex]Q=N_{D_{2}O}.W=9,033.10^{24}.23,93955=2,16.10^{26}MeV=3,4599.10^{13}J[/tex]

Tiêu đề: Trả lời: Đề chuyên PBC L3 mong mọi người giúp
Gửi bởi: Fc Barcelona trong 12:22:12 AM Ngày 17 Tháng Sáu, 2012
Còn mấy câu nữa ạ
Giúp em với