Diễn Đàn Vật Lý | Thư Viện Vật Lý

VẬT LÝ PHỔ THÔNG => VẬT LÝ 12 => Tác giả chủ đề:: Quỷ Lệ. trong 08:06:56 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012

Đọc bản đầy đủ ở đây: http://thuvienvatly.com/forums/index.php?topic=10072Tiêu đề: Bài Dao động cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Quỷ Lệ. trong 08:06:56 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
Một cllx độ cứng k khối lượng m được troe thẳng đứng dao động với BĐ A,lực đàn hồi của lò xo thay đổi trong khoảng 2N đến 10N.Tính khối lượng vật
A.0,4kg
B.0,6kg
C.0,8 kg
D.Không đủ dữ kiện


Tiêu đề: Trả lời: Bài Dao động cơ cần giúp đỡ.
Gửi bởi: Xuân Yumi trong 08:13:14 PM Ngày 15 Tháng Sáu, 2012
tại VTCB, Fđh = ( Fđh max +Fđh min)/2 =6N
lại có Fđh =mg => m=0,6kg